Zahvalnice za doprinos u izgradnji spomenika

Za doprinos u izgradnji spomenika braniteljima Bosne i Hercegovine u na koti „Bandera" u Gradačcu, premijeru TK Begi Gutiću, te ministrima za boračka pitanja i trgovine, turizma i saobraćaja Fahrudinu Skopljaku i Mirsadu Gluhiću danas su uručene zahvalnice.

Zahvalnica spomenik Ljiljan 02 08 01 2017Podsjećamo, radi se o spomeniku u obliku ljiljana sa pet latica, koji je na ovoj strateški važnoj koti otvoren u augustu prošle godine.
Premijer Gutić je i ovom prilikom čestitao inicijatorima i realizatorima ove ideje, te im se zahvalio na entuzijazmu kojeg su pokazali tokom realizacije ovog projekta.
„Mi s ponosom ističemo da je u izgradnji ovog monumentalnog spomenika učestvovala i Vlada Tuzlanskog kantona. To je naš doprinos njegovanju kulture sjećanja, i to je još jedan od načina na koje mi pokazujemo da nismo i nikada nećemo zaboraviti naše branitelje", rekao je premijer Gutić.
Također danas je rečeno da će Vlada i u narednom periodu pomoći da se u blizini ovog spomenika izgrade i drugi prateći sadržaju koji će upotpuniti muzejsku i spomeničku ponudu. Tu se prije svega misli na izgradnju Spomen sobe, ali i na sanaciju i poboljšanje putnog pravca koji vodi prema Spomeniku, kako bi se svim posjetiocima olakšao pristup.

 

 

Za doprinos u izgradnji spomenika braniteljima Bosne i Hercegovine u na koti „Bandera" u Gradačcu, premijeru TK Begi Gutiću, te ministrima za boračka pitanja i trgovine, turizma i saobraćaja Fahrudinu Skopljaku i Mirsadu Gluhiću danas su uručene zahvalnice.

Zahvalnica spomenik Ljiljan 02 08 01 2017Podsjećamo, radi se o spomeniku u obliku ljiljana sa pet latica, koji je na ovoj strateški važnoj koti otvoren u augustu prošle godine.
Premijer Gutić je i ovom prilikom čestitao inicijatorima i realizatorima ove ideje, te im se zahvalio na entuzijazmu kojeg su pokazali tokom realizacije ovog projekta.
„Mi s ponosom ističemo da je u izgradnji ovog monumentalnog spomenika učestvovala i Vlada Tuzlanskog kantona. To je naš doprinos njegovanju kulture sjećanja, i to je još jedan od načina na koje mi pokazujemo da nismo i nikada nećemo zaboraviti naše branitelje", rekao je premijer Gutić.
Također danas je rečeno da će Vlada i u narednom periodu pomoći da se u blizini ovog spomenika izgrade i drugi prateći sadržaju koji će upotpuniti muzejsku i spomeničku ponudu. Tu se prije svega misli na izgradnju Spomen sobe, ali i na sanaciju i poboljšanje putnog pravca koji vodi prema Spomeniku, kako bi se svim posjetiocima olakšao pristup.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna