Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” u Gračanici dodijeljena akreditacija za kvalitet

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović" u Gračanici danas je dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

„Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa.

Akreditacija OB Gracanica 01 11 04 2018Naše naredne aktivnosti bazirat će se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove", kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović" u Gračanici.
Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Direktor AKAZ-a Ahmed Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.
„Ostvarili ste vrhunski rezultat i veliko dostignuće i to je nešto na čemu zaslužujete sve čestitke. Na dobrom ste putu, i putokaz drugima u kom pravcu treba ići", kazao je Novo dodajući da je akreditacija Opće bolnice u Gračanici, prve akreditirane opće bolnice u FBiH, jedan od brojnih pokazatelja brige za sigurnost i kvalitet u Tuzlanskom kantonu.
„Korak ste ispred kad je u pitanju dostizanje standarda sigurnosti i kvaliteta. Proteklog mjeseca prvim vanjskim ocjenama počeo je proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, prvog kliničkog centra koji je sa svim klinikama ušao u taj proces i čije je Odjeljenje za ginekologiju već nositelj akreditacije „Bolnica-Prijatelj beba". U TK je certificiran i akreditiran veliki broj zdravstvenih ustanova među kojima više od 100 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, certificiran je veliki broj apoteka, akreditirano pet centara za mentalno zdravlje, akreditiran JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac" i mnogi drugi" , kazao je direktor Novo.
„Certifikat predstavlja priznanje i potvrdu za postignute rezultate, ali imati ovaj prestižni certifikat je velika čast i garancija kvalitetnog rada našeg medicinskog osoblja, te vrhunske brige koju svakodnevno pružamo svim našim pacijentima. Akreditacijski program je potvrda i dokaz implementacije standarda za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite za pacijente. Sve ovo, uz izuzetne rezultate koje su naše zdravstvene ustanove, počevši od Zavoda zdravstvenog osiguranja, UKC-a Opće Bolnice u Gračanici, ostvarili tokom prošle, ali i prethodnih godina, pokazatelj je da smo svi mi u Tuzlanskom kantonu na dobrom putu", rekao je ovom prilikom premijer Suljkanović.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić također je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice u Gračanici podcrtavajući kako dobivanjem akreditacije ova javna ustanova dokazuje da pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu na jednom zavidnom nivou.
"Prva ste akreditirana opća bolnica u FBiH, i vi Gračanlije ponovo pokazujete da ste spremni prvi napraviti bitne iskorake u zdravstvu. Kada je u pitanju zdravstveni sistem u TK, uz sve objektivne nedostatke i ukupnu situaciju u BiH, možemo reći da imamo najbolji zdravstveni sistem ne samo na području FBiH, već i BiH, i to iznova dokazujemo. Bit ćemo na raspolaganju rukovodstvu i osoblju Opće bolnice i drugih zdravstvenih ustanova za sve zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja usluga za korisnike i poboljšanja uslova rada i zadovoljstva uposlenika u zdravstvenom sistemu", kazao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.
Kada je u pitanju Opća bolnica u Gračanici,značajno je istaknuti da je Kantonalna vlada, putem Minisatarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, započela projekat „Energetske efikasnosti"- utopljavanje bolnice čime će dodatno poboljšali uslove za pacijente. Također, realizacija Programa zapošljavanja mladih ljekara, rezultirala je prijemom 12 doktora medicine u ovu zdravstvenu ustanovu što je također pokazatelj odnosa i podrške koju Vlada pruža radu Bolnice. Opća bolnica u Gračanici je prva takva akreditirana zdravstvena ustanova u FBiH sa više od 95% ispunjenih akreditacijskih standarda.
S tim u vezi premijer Suljkanović je izjavio da je "Kvalitetna zdravstvena zaštita pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Za razliku od certifikacije koja je obavezna, akreditacija se provodi na dobrovoljnoj osnovi, a rukovodstvo i osoblje Opće bolnice u Gračanici ovim činom su pokazali i dokazali da rade kvalitetno, i da su svoj rad spremni staviti na javnu ocjenu i ispuniti akreditacijske standarde kvaliteta".

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović" u Gračanici danas je dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

„Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa.

Akreditacija OB Gracanica 01 11 04 2018Naše naredne aktivnosti bazirat će se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove", kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović" u Gračanici.
Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Direktor AKAZ-a Ahmed Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa.
„Ostvarili ste vrhunski rezultat i veliko dostignuće i to je nešto na čemu zaslužujete sve čestitke. Na dobrom ste putu, i putokaz drugima u kom pravcu treba ići", kazao je Novo dodajući da je akreditacija Opće bolnice u Gračanici, prve akreditirane opće bolnice u FBiH, jedan od brojnih pokazatelja brige za sigurnost i kvalitet u Tuzlanskom kantonu.
„Korak ste ispred kad je u pitanju dostizanje standarda sigurnosti i kvaliteta. Proteklog mjeseca prvim vanjskim ocjenama počeo je proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, prvog kliničkog centra koji je sa svim klinikama ušao u taj proces i čije je Odjeljenje za ginekologiju već nositelj akreditacije „Bolnica-Prijatelj beba". U TK je certificiran i akreditiran veliki broj zdravstvenih ustanova među kojima više od 100 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, certificiran je veliki broj apoteka, akreditirano pet centara za mentalno zdravlje, akreditiran JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac" i mnogi drugi" , kazao je direktor Novo.
„Certifikat predstavlja priznanje i potvrdu za postignute rezultate, ali imati ovaj prestižni certifikat je velika čast i garancija kvalitetnog rada našeg medicinskog osoblja, te vrhunske brige koju svakodnevno pružamo svim našim pacijentima. Akreditacijski program je potvrda i dokaz implementacije standarda za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite za pacijente. Sve ovo, uz izuzetne rezultate koje su naše zdravstvene ustanove, počevši od Zavoda zdravstvenog osiguranja, UKC-a Opće Bolnice u Gračanici, ostvarili tokom prošle, ali i prethodnih godina, pokazatelj je da smo svi mi u Tuzlanskom kantonu na dobrom putu", rekao je ovom prilikom premijer Suljkanović.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić također je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice u Gračanici podcrtavajući kako dobivanjem akreditacije ova javna ustanova dokazuje da pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu na jednom zavidnom nivou.
"Prva ste akreditirana opća bolnica u FBiH, i vi Gračanlije ponovo pokazujete da ste spremni prvi napraviti bitne iskorake u zdravstvu. Kada je u pitanju zdravstveni sistem u TK, uz sve objektivne nedostatke i ukupnu situaciju u BiH, možemo reći da imamo najbolji zdravstveni sistem ne samo na području FBiH, već i BiH, i to iznova dokazujemo. Bit ćemo na raspolaganju rukovodstvu i osoblju Opće bolnice i drugih zdravstvenih ustanova za sve zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja usluga za korisnike i poboljšanja uslova rada i zadovoljstva uposlenika u zdravstvenom sistemu", kazao je ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić.
Kada je u pitanju Opća bolnica u Gračanici,značajno je istaknuti da je Kantonalna vlada, putem Minisatarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, započela projekat „Energetske efikasnosti"- utopljavanje bolnice čime će dodatno poboljšali uslove za pacijente. Također, realizacija Programa zapošljavanja mladih ljekara, rezultirala je prijemom 12 doktora medicine u ovu zdravstvenu ustanovu što je također pokazatelj odnosa i podrške koju Vlada pruža radu Bolnice. Opća bolnica u Gračanici je prva takva akreditirana zdravstvena ustanova u FBiH sa više od 95% ispunjenih akreditacijskih standarda.
S tim u vezi premijer Suljkanović je izjavio da je "Kvalitetna zdravstvena zaštita pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Za razliku od certifikacije koja je obavezna, akreditacija se provodi na dobrovoljnoj osnovi, a rukovodstvo i osoblje Opće bolnice u Gračanici ovim činom su pokazali i dokazali da rade kvalitetno, i da su svoj rad spremni staviti na javnu ocjenu i ispuniti akreditacijske standarde kvaliteta".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna