Vlada i Merhamet partneri u realizaciji socijalnih programa

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić susreli su se danas sa predsjednikom HO „Merhamet" Hajrudinim Šahićem i direktoricom direktoricom RO „Merhamet" Tuzla Mensurom Husanović.

 

Merhamet 01 12 04 2018Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja je najviše izražena na polju socijalne politike i pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Ovom prilikom direktor Šahić je prezentirao budući projekat kojeg Merhamet planira pokrenuti, a tiče se kućne njege.

„Ovim projektom želja nam je „vrata otvorila" i onima kojima je pomoć potrebna, a nisu u prilici izaći i sami je zatražiti", rekao je Šahić i dodao da je „zamisao da Merhamet finansira oko 60% troškova za realizaciju ovog projekta dok bi oko 40% sredstava osigurali kantonalni i lokalni nivoi vlasti."

Premijer Suljkanović je podcrtao da Kantonalna vlada već duži niz godina finansijski pomaže rad Narodne kuhinje „Imaret".

„Ove godine Vlada je u Budžetu za 2018. godinu, za programe socijalne zaštite planirala oko 2 miliona KM sredstava više nego što je to bio slučaj u 2017. godini", rekao je premijer Suljkanović, te obzirom da je Vlada povećanjem sredstava pokazala dodatnu socijalnu osjetljivost, pozvao predstavnike Merhameta da sa danas predstavljenim projektom apliciraju na javni poziv za sufinansiranje socijalnih programa, kojeg će Vlada raspisivati u narednom periodu.

Na kraju sastanka sudionici su se složili da, iako je dosadašnja saradnja na vrlo visokom nivou, ipak postoji prostor i volja da se ona i dodatno unaprijedi.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić susreli su se danas sa predsjednikom HO „Merhamet" Hajrudinim Šahićem i direktoricom direktoricom RO „Merhamet" Tuzla Mensurom Husanović.

 

Merhamet 01 12 04 2018Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja je najviše izražena na polju socijalne politike i pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Ovom prilikom direktor Šahić je prezentirao budući projekat kojeg Merhamet planira pokrenuti, a tiče se kućne njege.

„Ovim projektom želja nam je „vrata otvorila" i onima kojima je pomoć potrebna, a nisu u prilici izaći i sami je zatražiti", rekao je Šahić i dodao da je „zamisao da Merhamet finansira oko 60% troškova za realizaciju ovog projekta dok bi oko 40% sredstava osigurali kantonalni i lokalni nivoi vlasti."

Premijer Suljkanović je podcrtao da Kantonalna vlada već duži niz godina finansijski pomaže rad Narodne kuhinje „Imaret".

„Ove godine Vlada je u Budžetu za 2018. godinu, za programe socijalne zaštite planirala oko 2 miliona KM sredstava više nego što je to bio slučaj u 2017. godini", rekao je premijer Suljkanović, te obzirom da je Vlada povećanjem sredstava pokazala dodatnu socijalnu osjetljivost, pozvao predstavnike Merhameta da sa danas predstavljenim projektom apliciraju na javni poziv za sufinansiranje socijalnih programa, kojeg će Vlada raspisivati u narednom periodu.

Na kraju sastanka sudionici su se složili da, iako je dosadašnja saradnja na vrlo visokom nivou, ipak postoji prostor i volja da se ona i dodatno unaprijedi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna