Završne pripreme za realizaciju humanitarne akcije „Solidarnost i integracija u Europi”

Kako bi se dogovorili i posljednji detalji u vezi sa dočekom i prijemom humanitarnog konvoja premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović se susreo danas sa predsjednikom Moto kluba Tuzla Almirom Toromanovićem.

Bikeri 16 04 2018Podsjećamo, riječ je o velikoj humanitarnoj akciji „Solidarnost i integracija u Europi" koju, pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta, organizuju Bikers Brumi Hilfe i Bikers of Europe. Radi se o ukupno 19 šlepera medicinske opreme i aparata, bolničkih kreveta, pomagala, opreme za dječje domove, domove penzionera i školske opreme, od čega je njih 6 predviđeno za ustanove u Tuzlanskom kantonu.
Konvoj sa donacijom, uz pratnju od preko 100 bajkera krenut će iz Njemačke 29. aprila i planirano je da na plato Bosanske Poljane u Tuzli stigne u popodnevnim satima 1. maja. Nakon što se završe potrebne administrativne obrade i istovari oprema namijenjena ovom području, konvoj će 3. maja nastaviti put preko Goražda i Prizrena prema Ohridu.
Vlada Tuzlanskog kantona već je odobrila određena sredstva, potrebna za realizaciju ovih aktivnosti. Imajući u vidu da može doći i do određenih nepredviđenih troškova premijer Suljkanović i ministri finansija i zdravstva Bahrudin Hadžiefendić i Miralem Nuhanović su izrazili spremnost da, ukoliko to eventualno bude neophodno, Vlada ponovno intervenira, kako bi ova humanitarna akcija prošla bez ikakvih problema.
Današnjem sastanku prisustvovali su i direktori Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli Nešad Hotić i Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović" Tuzla Suad Bijedić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna