Premijer Suljkanović – intervju za Oslobođenje

Sindikati obrazovanja su zatražili povećanje koeficijenata. Kako će Vlada TK odgovoriti na zahtjeve?
Još uvijek nisu zvanično dostavili zahjteve, ali naravno postoje neki razgovori da se poveća standard svih budžetskih korisnika, pa i zaposlenih u obrazovanju.

premijer jakub ilustrObrazovanje je svakako najdominantnija oblast kada je u pitanju broj zaposlenih na TK i u tom smislu, naravno, moramo voditi računa kako sve izbalansirati. Međutim, budžetska godina je u toku, budžet je usvojen, ova Vlada je došla na usvojen budžet i na osnovu programskih dokumanata se sve radilo, sa već potpisanim i postojećim kolektivnim ugovorima. S opbzirom na to, teško da se može u toku budžetske godine nešto promijeniti, pogotovo zato što je ovo izborna godina i nije objektivno očekivati da će biti moguć rebalans budžeta. Bez toga mi ne možemo razmišljati o povećanju iznosa sredstava na ime plaća u obrazovanju u ovoj godini. Ali naravnom, kod kreiranja budžeta za narednu godinu vodit ćemo računa o svim budžetskim korisnicima, da vidimo koliko ima prostora za povećanje.

Znači, nastavnici ne trebaju očekivati povećanja u ovoj godini?
Nemoguće je sad očekivati da se mijenjanju neka dokumenta koja mogu uticati na rashodovnu stranu budžeta bez rebalansa, a on nije objektivan u ovoj godini.

Kap koja je prelila čašu za njih jeste odbijanje vladajuće većine da uvede beneficije za zaposlenike iznad 30 godina staža. Zašto to nije prošlo i može li se to očekivati u okviru pregovora?
Ne znamo šta će se dešavati kasnije, to će biti stvar političkog dogovora. Oni mogu postavljati zahtjeve, ali pitanje je koliko objektivno sve to utiče na budžet TK. Kad sagledamo stvari u globalu ako se smanji norma za tu kategoriju, onda to stvara šupljine, koje valja nekako popuniti. Istovremeno, imamo dosta i škola koje bi kroz jedan elaborat o umrežavanju mogle se spojiti, odnosno moglo bi doći do ukidanja područnih škola, čime bi se smanjili troškovi održavanja, ali i osoblja koje se finansira iz budžeta. Jedino na taj način bismo postigli značajne uštede, i tako eventualno povećati plate. To je što se tiče finansija. Ali što se tiče neke vrste beneficiranog staža, to ne vidim da je moguće u ovom trenutku, jer odmah nakon njih uslijedili bi zahtjevi odsvuda, prvo od državne službe i stvorio bi se domino efekat.

Nedavno je okončana drama sa doktorima, ali na način da su ucjene odredile konačan ishod. Je li moralo doći do toga, je li TK morao biti jedini kanton koji se tako ponio prema svojim doktorima?
Kolektivni ugovor je jedna obligacija dviju strana i mora postojati obostrana dobra volja i namjera da se dođe do sporazuma. Mi smo imali dobru namjeru, imali smo sedam sastanaka, i još dva kada je potpisan kolektivni ugovor, i cijenili smo ih kao partnere, a istovremeno smo vodili pregovore sa dva sindikata. Međutim, doktori su stalno mijenjali zahtjeve, da bi oni 27. aprila, kada smo načelno sve dogovorili što imamo i danas, i rekli da ne prihvataju ponuđeno i da idu u štrajk. Dva mejseca kasnije potpisano je isto što smo nudili u aprilu i mislim da se bespotrebno politiziralo. Vjerujem da je politika uplela svoje prste u čitav ovaj protest. Pokušavali su oboriti vladu preko pregovora sa doktorima, ali uspjeli smo postići dogovor na obostrano zadovoljstvo.

Ko mislite da je stao iza doktora?
Značajan upliv je imala SDA, to je sigurno, a zatim i SBiH preko ministra Zorana Jovanovića, koji je bio dio ranije Vlade.
Je li PDA, koja ima veliki uticaj na UKC, stajala iza Nezavisnog sindikata, odnosno štitila njihov interes?
Nezavisni sindikat je reprezentativni sindikat i mi nismo mogli pobjeći od te činjenice. Kad je u pitanju neki politički uticaj na sindikate, ja kao prvi čovjek kantona nisam vršio nikakav uticaj na ljude sa UKC ili bilo kojeg sindikata. Jesam tražio savjete i pomoć od određenih ljudi iz Nezavisnog sindikata, zvao sam ih na razgovore, da bih dobio bolju perspektivu onoga što doktori traže, da vidim kuda vodi sve to i ohrabrilo me što sam od ljudi koji su referentna imena u zdravstvu dobio određene ulazne informacije koje su na kraju dovele do ovakvog ishoda. Da smo više popustili, urušili bismo zudravstveni sistem na TK.

Činjenica je da je politika je duboko upletena u zdravstvo, prvo SDA, sad PDA, koje imaju veliki uticaj u UKC-u. Je li to ono što je dovelo do toga?
Mislim da nije, ali u svakom slučaju UKC je zanimljiv svakoj političkoj opciji, s obzirom da je UKC naša reprezentativna ustanova, zapošljava najveći broj zdravstvenih radnika na TK, odakle regrutira mnoge koji rade kao naučni radnici na univerzitetu u Tuzli i zbog toga je u politčkom smislu UKC zanimljiv, ali mislim da nije bio bojno polje tih političkih stranaka.

Je li toliko politike šteti evo zdravstvu?
Izborni zakon i zakon o sukobu interesa je dozvolio da osobe koje su u zdravsvtu i obrazovanju mogu biti u obrazovnom procesu i politički angažovani i naravno da to ima svoje refleksije u odnosima među zdravsvtenim radnicima, možda je u tome problem. Zakon o državnoj službi to zabranjuje. Možda bi moglo drugačije se uredit.
Kada govorimo o ucjenama, je li SBB ucijenio PDA da popusti i da napravi dogovor sa doktorima, o čemu je bilo nezvaničnih informacija iz izvora bliskih SBB-u?
To nije tačno. U pregovaračkom timu je bio i ministar Hadžiefendić i direktor Zavoda, i obojica su iz SBB-a, i direktor je svaki puta iznosio finansijsko stanje i loše refleksije tih zahtjeva. Nema razloga za tvrdnje da je SBB vršio pritiske.

Šta je sa aktuelnih zahtjeva kantonalne prema federalnoj vlasti, prvenstveno kada je riječ o raspodjeli javnih prihoda?
Nismo imali dosad razumijevanja, na čekanju su i dalje zakon o javnim prihodima i zakon o javnom dugu. Zakon o dohotku i doprinosima FBiH Vlada je usvojila, ali nije provela javnu raspravu, kako je to bilo naloženo. Umjesto toga ušli su u proceduru sa varijantom koja će za TK imati negativne fiskalne posljedice i ponovo ćemo biti uskraćeni za značajna finansijska sredstva.

Koliko je položaj TK uslovljen činjenicom da PDA, koja nema podršku SDA, drži vlast na ovom kantonu?
Ima to određenih refleksija, dobro je kad se po vertikali može poredati vlast koja je kompatibilna. Vidimo po posljednjih odlukama Vlade FBiH gdje su određene općine u TK kažnjene (Banovići, op.a.), projekti koji su bili delegirani prema Vladi FBiH i bili u planskim dokumentima su izbačeni i one su kažnjene, a sve zbog političkih dešavanja na TK. Time se kažnjavaju i građani, a ne samo političke opcije.

Kakve su Vaše političke ambicije? Neki premijeri vode kantonalne liste. Gdje se vi vidite?
Nisam previše razmišljao i ovaj posao koji radim je jako stresan, ali ukoliko stranka bude tražila od mene da ostanem politički aktivan i ako mognem dati doprinos, vjerovatno ću prihvatiti. Ako sebe budem vidio na toj poziciji. I ja imam svoje probleme, ulazim u godine, želio bih doprinijeti tom projektu, ali ako buide sposobnijih ljudi, ja neću nikome stajati na putu.

Hoće li PDA biti parlamentarna?
Ja očekujem da bude i u SKupštini TK, i na nivou FBiH i na nivou države. Mi imamo neka sondiranja terena koja radimo preko svojih ljudi, ali i na osnovu infrastrukture koju smo razvili i nekih procjena, da imamo razloga da tvrdimo da ćemo biti parlamentarni na svim nivoima vlasti.

S kim se progovara, jesu li to stranke desnice ili političkog centra, kakvom se i PDA proglašava?
Razgovori su u toku, koliko je meni poznato, ali ja nisam član najužeg rukovodstva stranke i ne mogu sad reći s kim. Više ćemo sigurno znati nakon izbora, ali nisu isključeni da se u pregovore uđe i sa strankama koje nisu iz političkog centra, zavisno kako se stvari budu odvijale poslije.

 

Oslobođenje

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna