Potpisan Aneks KU u organima uprave i sudske vlasti u TK

U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, ministra finansija Miralema Nuhanovića te sekretara Ureda Vlade Envera Ćosićkića ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić danas je sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisala Aneks II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim Aneksom precizira se način na koji državni službenici i namještenici imaju pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora.

potp aneksa ugov  1Sastanak je bio prilika i za razmjenu mišljenja o aktivnostima koje predstoje kada je u pitanju izrada Zakona o plaćama. Riječ je o obimnom dokumentu zbog čijeg nepostojanja na području TK vlada šarenilo u visinama plaća.
Prema riječima premijera Suljkanovića Vlada TK će ubrzo formirati komisiju za izradu Zakona o plaćama a Sindikat bi trebao predložiti svog predstavnika. Ovo je nastavak dosadašnje dobre saradnje Vlade TK i resornog ministarstva sa Sindikatom, rečeno je ovom prilikom i naglašeno, da će i ubuduće zastupanje interesa uposlenih rezultirati rješenjima na obostrano zadovoljstvo. I pored velikog akumuliranog deficita koji je ograničavajući faktor, rečeno je, Vlada TK će domaćinskim odnosom i odgovornim pristupom prema javnim sredstvima kao i aktivnostima oko preraspodjele prihoda na nivou FBiH tražiti prostor za rješavanje nekih naslijeđenih problema.

U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, ministra finansija Miralema Nuhanovića te sekretara Ureda Vlade Envera Ćosićkića ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić danas je sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisala Aneks II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim Aneksom precizira se način na koji državni službenici i namještenici imaju pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora.

potp aneksa ugov  1Sastanak je bio prilika i za razmjenu mišljenja o aktivnostima koje predstoje kada je u pitanju izrada Zakona o plaćama. Riječ je o obimnom dokumentu zbog čijeg nepostojanja na području TK vlada šarenilo u visinama plaća.
Prema riječima premijera Suljkanovića Vlada TK će ubrzo formirati komisiju za izradu Zakona o plaćama a Sindikat bi trebao predložiti svog predstavnika. Ovo je nastavak dosadašnje dobre saradnje Vlade TK i resornog ministarstva sa Sindikatom, rečeno je ovom prilikom i naglašeno, da će i ubuduće zastupanje interesa uposlenih rezultirati rješenjima na obostrano zadovoljstvo. I pored velikog akumuliranog deficita koji je ograničavajući faktor, rečeno je, Vlada TK će domaćinskim odnosom i odgovornim pristupom prema javnim sredstvima kao i aktivnostima oko preraspodjele prihoda na nivou FBiH tražiti prostor za rješavanje nekih naslijeđenih problema.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna