Delegacija Vlade posjetila novootvorenu PU Srebrenik

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem posjetila je danas novoformiranu Policijsku upravu Srebrenik.

Posjeta Srebrenik 00 02 10 2018Podsjećamo, nedavno je Vlada, s ciljem uspostave optimalne organizacije rada i efikasnije linija rukovođenja, a kako bi se omogućilo brže, profesionalnije i efkasnije izvršavanje poslova, dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK, čime je predviđeno da Banovići i Srebrenik, umjesto policijskih stanica dobiju policijske uprave.
„Transformacijom dosadašnjih policijskih stanica u policijske uprave, kao viši organizacioni stepen građanima omogućavamo s jedne strane viši stepen sigurnosti, a s druge strane veći broj i znatno bolju uslugu kada je u pitanju ostvarivanje građanskih prava" rekao je premijer Jakub Suljkanović, ističući i otvaranje Općinskog suda u Srebreniku, kao jedan od veoma važnih projekata Vlade Tuzlanskog kantona, koji je realiziran na području ove Općine. Kako je istaknuto tokom sastanka sa načelnikom Općine Srebrenik Nihadom Omerovićem, u toku su završne pripreme, nabavka namještaja i računarske opreme za potrebe ovog suda, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH vrši izbor sudija. S tim u vezi očekuje se da Sud sa radom počne do kraja ove godine.
Osim premijera Suljkanovića, delegaciju Vlade danas su još činili ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem posjetila je danas novoformiranu Policijsku upravu Srebrenik.

Posjeta Srebrenik 00 02 10 2018Podsjećamo, nedavno je Vlada, s ciljem uspostave optimalne organizacije rada i efikasnije linija rukovođenja, a kako bi se omogućilo brže, profesionalnije i efkasnije izvršavanje poslova, dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a TK, čime je predviđeno da Banovići i Srebrenik, umjesto policijskih stanica dobiju policijske uprave.
„Transformacijom dosadašnjih policijskih stanica u policijske uprave, kao viši organizacioni stepen građanima omogućavamo s jedne strane viši stepen sigurnosti, a s druge strane veći broj i znatno bolju uslugu kada je u pitanju ostvarivanje građanskih prava" rekao je premijer Jakub Suljkanović, ističući i otvaranje Općinskog suda u Srebreniku, kao jedan od veoma važnih projekata Vlade Tuzlanskog kantona, koji je realiziran na području ove Općine. Kako je istaknuto tokom sastanka sa načelnikom Općine Srebrenik Nihadom Omerovićem, u toku su završne pripreme, nabavka namještaja i računarske opreme za potrebe ovog suda, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH vrši izbor sudija. S tim u vezi očekuje se da Sud sa radom počne do kraja ove godine.
Osim premijera Suljkanovića, delegaciju Vlade danas su još činili ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna