Rehabilitacijom putne infrastrukture do povoljnijeg poslovnog ambijenta

S ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i pomoći privrednim subjektima da se brže razvijaju, a time i otvaraju nova radna mjesta danas su Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta započeli rehabilitaciju dionice u dužini od cca 1250m na regionalnom putnom pravcu R-465a, Kerep – Zelinja u Gradačcu.

Hasic drvo 01 04 10 2018„Direkcija je u punoj dinamici u realizaciji kako kreditnih, tako i sredstava iz redovnih prihoda. Danas nam je zadovoljstvo započeti i rehabilitaciju ove dionice za što smo izdvojili oko 420.000 KM, ali ćemo vrlo brzo i nastaviti radove na ovom putnom pravcu na dodatnoj dužini od oko 800m, za što smo planirali dodatnih oko 450.000 KM. Uz ostale projekte koje realiziramo na području Gradačca, možemo reći da je ova općina povukla realizaciju projekata u vrijednosti oko 2,5 miliona KM", rekao je direktor Direkcije regionalnih cesta Agan Delibajrić.
Ovaj putni pravac povezuje direktno Gradačac i Doboj, i najbliža je, oko 25km duga putna konekcija između ova dva privredna centra.
„Na ovoj lokaciji imamo nekoliko značajnih privrednih subjekata, od kojih je jedna kompanija sa visokim stepenom finalizacije proizvoda 100% izvozno orijentirana. Kvalitetnijom putnom infrastrukturom mi omogućavamo brži razvoj tih privrednih subjekata, koji će daljim otvaranjem radnih mjesta omogućiti ovim ljudima da ovdje žive, rade i privređuju. Sve to direktan je način utjecaja na smanjivanje kako unutrašnje, tako i migracije stanovništva izvan države" rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.
Tokom otvaranja radova na rekonstrukciji ovog puta, delegacija Vlade posjetila je i kompaniju „Hasić – drvo" d.o.o. iz Gradačca, te se i direktno uvjerila u potencijale ovog izvozno orijentiranog privrednog subjekta. Kompanija se bavi proizvodnjom drvenih igračaka i didaktičkog materijala, a cjelokupna proizvodnja je namijenjena izvozu u zemlje zapadne Europe.
„Rekonstrukcija ovog, ali i ostalih puteva osigurava direktnu korist našim građanima ali i privrednim subjektima kroz kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za njihov razvoj. Ovaj putni pravac, omogućit će brži promet roba i usluga privrednih subjekata i građana iz ovog kraja, na jednu stranu prema Gradačcu i njihovim lokalnim kooperantima i saradnicima, a na drugu prema Doboju. Put prema Doboju je od posebnog značaja jer je Doboj odavdje udaljen dvadesetak kilometara, a druga najbliža putna komunikacija je duga oko 80km" rekao je premijer Tuzlanskog kantona ističući da svi javni subjekti i javna preduzeća imaju obavezu bržeg i ažurnijeg djelovanja i odgovaranja na potrebe privrednih subjekata, a u cilju stvaranja preduslova za njihov dalji razvoj.

S ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i pomoći privrednim subjektima da se brže razvijaju, a time i otvaraju nova radna mjesta danas su Vlada Tuzlanskog kantona i Direkcija regionalnih cesta započeli rehabilitaciju dionice u dužini od cca 1250m na regionalnom putnom pravcu R-465a, Kerep – Zelinja u Gradačcu.

Hasic drvo 01 04 10 2018„Direkcija je u punoj dinamici u realizaciji kako kreditnih, tako i sredstava iz redovnih prihoda. Danas nam je zadovoljstvo započeti i rehabilitaciju ove dionice za što smo izdvojili oko 420.000 KM, ali ćemo vrlo brzo i nastaviti radove na ovom putnom pravcu na dodatnoj dužini od oko 800m, za što smo planirali dodatnih oko 450.000 KM. Uz ostale projekte koje realiziramo na području Gradačca, možemo reći da je ova općina povukla realizaciju projekata u vrijednosti oko 2,5 miliona KM", rekao je direktor Direkcije regionalnih cesta Agan Delibajrić.
Ovaj putni pravac povezuje direktno Gradačac i Doboj, i najbliža je, oko 25km duga putna konekcija između ova dva privredna centra.
„Na ovoj lokaciji imamo nekoliko značajnih privrednih subjekata, od kojih je jedna kompanija sa visokim stepenom finalizacije proizvoda 100% izvozno orijentirana. Kvalitetnijom putnom infrastrukturom mi omogućavamo brži razvoj tih privrednih subjekata, koji će daljim otvaranjem radnih mjesta omogućiti ovim ljudima da ovdje žive, rade i privređuju. Sve to direktan je način utjecaja na smanjivanje kako unutrašnje, tako i migracije stanovništva izvan države" rekao je ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić.
Tokom otvaranja radova na rekonstrukciji ovog puta, delegacija Vlade posjetila je i kompaniju „Hasić – drvo" d.o.o. iz Gradačca, te se i direktno uvjerila u potencijale ovog izvozno orijentiranog privrednog subjekta. Kompanija se bavi proizvodnjom drvenih igračaka i didaktičkog materijala, a cjelokupna proizvodnja je namijenjena izvozu u zemlje zapadne Europe.
„Rekonstrukcija ovog, ali i ostalih puteva osigurava direktnu korist našim građanima ali i privrednim subjektima kroz kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za njihov razvoj. Ovaj putni pravac, omogućit će brži promet roba i usluga privrednih subjekata i građana iz ovog kraja, na jednu stranu prema Gradačcu i njihovim lokalnim kooperantima i saradnicima, a na drugu prema Doboju. Put prema Doboju je od posebnog značaja jer je Doboj odavdje udaljen dvadesetak kilometara, a druga najbliža putna komunikacija je duga oko 80km" rekao je premijer Tuzlanskog kantona ističući da svi javni subjekti i javna preduzeća imaju obavezu bržeg i ažurnijeg djelovanja i odgovaranja na potrebe privrednih subjekata, a u cilju stvaranja preduslova za njihov dalji razvoj.

FOTOGRAFIJE

Hasic drvo 01 04 10 2018
Hasic drvo 01 04 10 2018
Hasic drvo 01 04 10 2018
Kerep Zelinja 01 04 10 2018
Kerep Zelinja 01 04 10 2018

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna