Briga za poslovanje GIKIL-a

Iako je strateški partner (GSHL) u dosadašnjem poslovanju GIKIL-a Kantonalnu vladu isključio iz procesa donošenja odluka i upravljanja kompanijom, Vlada čini sve što je u njenoj moći kako bi pomogla danji rad lukavačke koksare.

GIKIL 19 11 2018S tim u vezi danas je u Vladi održan sastanak sa glavnim poslovnim partnerima GIKIL-a predstavnicima kompanije „Xcoal Germany" Ingom Elsnerom i „Integrity Coal ltd" Martinom Halerom.
Gosti su danas izrazili zabrinutost događajima koji se u posljednjim sedmicama dešavaju u i oko GIKIL-a, te poslovnim odlukama koje se donose u GIKIL-u, a koje po riječima Elsnera vode u direktni kolaps i bankrot lukavačkog giganta.
Kako je istaknuo premijer Suljkanović „Vlada je primorana da se nažalost konstantno bavi rješavanjem posljedica loših poslovnih odluka u GIKIL-u, a ne dopušta joj se da učestvuje u upravljačkim i procesima donošenja tih poslovnih odluka. Nama je, kao Vladi, stalo da GIKIL radi i to smo do sada više puta isticali, ali da radi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, te kao društveno odgovoran privredni subjekt. Sve svoje kapacitete smo stavili na raspolaganje da pomognemo GIKIL-u, ali se problemi ne mogu rješavati dok GIKIL ne promijeni svoju poslovnu politiku. U ovom momentu prioritet je rješavanje ekoloških problema i otklanjanje evidentiranih nedostataka, jer je to uslov za uopšte nastavak rada ovog privrednog subjekta".
Današnjem sastanku prisustvovali su i ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministar privrede Osman Puškar, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, te direktor Koksno - hemijskog Kombinata Lukavac (KHK) Zuhdija Hasandodžić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna