Prijem za predstavnike boračkih saveza i udruženja

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar za boračka pitanja Enes Gegić upriličili su danas prijem za predstavnike boračkih saveza i udruženja Tuzlanskog kantona.
Premijer se predstavnicima saveza i udruženja zahvalio na dosadašnjoj izuzetnoj saradnji , te njima, članovima udruženja i njihovim porodicama uputio čestitke i želje za dobro zdravlje i uspjeh u novoj 2019.godini.

Boracki savezi i udruzenja 31 12 2018„Vlada je u protekloj godini ostvarila dobre rezultate i oni će, uz brojne vidljive materijalne investicije, biti evidentni i u finansijskom izvještaju. Kontinuirano smanjivanje akumuliranog deficita stvara prostor za realizaciju brojnih razvojnih projekata, ali i kvalitetniju podršku boračkoj populaciji", rekao je premijer Suljkanović.
Predstavnici boračkih saveza su se premijeru zahvalili na razumijevanju koje je pokazano u protekloj godini, kao i vremenu i novogodišnjem prijemu koji je danas upriličen.
Danas je izraženo i očekivanje da će federalni zakon o demobilisanim borcima biti što prije donesen, a što bi trebalo da na sistemski način riješi brojne poteškoće koje tangiraju ovu populaciju.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna