Razgovor o dinamici planirane zaštite okoline u lukavačkoj Sodi

S ciljem dobijanja informacija o takozvanom „bijelom moru", saniranju šteta i koracima koji će preduprijediti moguće ekološke incidente te efikasno zaštititi okolinu od onečišćenja, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona sa premijerom Jakubom Suljkanovićem posjetila je danas kompaniju Sisecam soda Lukavac d.o.o.

soda posj 16012019 1Budući da je riječ o kompaniji sa impresivnim poslovnim rezultatima koja upošljava veliki broj radnika, razmjena informacija o svim aktivnostima koje će doprinijeti javnom dobru i zaštiti okolinu interes je Vlade Tuzlanskog kantona, naglasio je ovom prilikom premijer Suljkanović.
Prema riječima generalnog direktora Sefe Özincegedika problem „bijelog mora" riješen je na način da je saniran zid i ta taložnica od incidenta u proljeće više nije korištena.
„Nadležnom Federalnom ministarstvu upućen je projekat trajnog zatvaranja stare a u fazi smo ishodovanja dozvole za novu taložnicu", rekao je ovom prilikom direktor Özincegedik. Pored toga, istaknuto je da Sisecam soda planira u ovoj godini raditi projekat ojačavanja postojećih taložnica.
Lukavačka soda, rečeno je ovom prilikom, pokazala je visok stepen društvene odgovornosti i načinom na koji posluje sa kooperantskim firmama. Pohvalivši dobar odnos sa predstavnicima izvršne vlasti TK, u Sodi su naglasili da je jedan od sveprisutnijih problema nedostatak radne snage a nemogućnost intenzivnijeg korištenja željezničkog transporta veliki nedostatak koji otežava poslovanje.
U delegaciji Vlade Tuzlanskog kantona bili su ministar privrede Osman Puškar, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, savjetnik premijera Muzafer Brigić i saradnici.

S ciljem dobijanja informacija o takozvanom „bijelom moru", saniranju šteta i koracima koji će preduprijediti moguće ekološke incidente te efikasno zaštititi okolinu od onečišćenja, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona sa premijerom Jakubom Suljkanovićem posjetila je danas kompaniju Sisecam soda Lukavac d.o.o.

soda posj 16012019 1Budući da je riječ o kompaniji sa impresivnim poslovnim rezultatima koja upošljava veliki broj radnika, razmjena informacija o svim aktivnostima koje će doprinijeti javnom dobru i zaštiti okolinu interes je Vlade Tuzlanskog kantona, naglasio je ovom prilikom premijer Suljkanović.
Prema riječima generalnog direktora Sefe Özincegedika problem „bijelog mora" riješen je na način da je saniran zid i ta taložnica od incidenta u proljeće više nije korištena.
„Nadležnom Federalnom ministarstvu upućen je projekat trajnog zatvaranja stare a u fazi smo ishodovanja dozvole za novu taložnicu", rekao je ovom prilikom direktor Özincegedik. Pored toga, istaknuto je da Sisecam soda planira u ovoj godini raditi projekat ojačavanja postojećih taložnica.
Lukavačka soda, rečeno je ovom prilikom, pokazala je visok stepen društvene odgovornosti i načinom na koji posluje sa kooperantskim firmama. Pohvalivši dobar odnos sa predstavnicima izvršne vlasti TK, u Sodi su naglasili da je jedan od sveprisutnijih problema nedostatak radne snage a nemogućnost intenzivnijeg korištenja željezničkog transporta veliki nedostatak koji otežava poslovanje.
U delegaciji Vlade Tuzlanskog kantona bili su ministar privrede Osman Puškar, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, savjetnik premijera Muzafer Brigić i saradnici.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna