Borba protiv korupcije u fokusu budućeg djelovanja Vlade TK i OSCE-a

U proteklom periodu Tuzlanski kanton je zabilježio vidan napredak, ocjena je Damira Gnjidića, šefa ureda OSCE-a u Tuzli, koji se danas sa svojim saradnicima susreo sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem.


OSCE 15 08 2019Gospodin Gnjidić je Tulumoviću čestitao na imenovanju na poziciju premijera, te mu zaželio da uspjeh u obnašanju ove odgovorne funkcije.
Istaknuto je da je Tuzlanski kanton u proteklim godinama zabilježio značajan iskorak u mnogim oblastima, ali da i pred ovim sazivom Vlade stoje vrlo značajni izazovi.
Prije svega to se odnosi na borbu protiv korupcije, na čemu će i OSCE imati akcenat svog djelovanja u narednom periodu. S tim u vezi danas je konstatovana dobra saradnja koju je OSCE do sada imao sa Timom Vlade TK za borbu protiv korupcije, te je izražeo čekivanje da će Tim i u narednom periodu za svoj rad imati podršku Vlade i Skupštine TK.
Premijer Tulumović je prezentirao stanje u Tuzlanskom kantonu i situaciju koju je zatekao nakon imenovanja.
"Jedan od glavnih razloga za moj angažman na poziciju premijera Kantona jeste upravo borba protiv korupcije. Također, osim borbe protiv korupcije, kako na represivnom, tako i na preventivnom planu, Vlada će svoje aktivnosti usmjeriti i na djelovanje u cilju zadržavanja mladih osoba u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini, putnu deblokadu i kvalitetnije povezivanje Tuzle i Tuzlanskog kantona sa gradovima Sarajevo i Brčko, te na smanjivanje parafiskalnih nameta i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta" rekao je tokom sastanka premijer Tulumović.
"OSCE i Vlada Tuzlanskog kantona su do sada imali izuzetno dobru saradnju na realizaciji brojnih projekta i očekujem da će se ta saradnja nastaviti i u narenom periodu. S tim u vezi zahvaljujem se premijeru Tulumoviću na iskazanoj spremnosti za saradnju sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini" zaključio je danas šef ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna