Razgovor o implementaciji Zakona o pravima demobilisanih branilaca

 

Delegacija demobilisanih boraca sa područja pet kantona Federacije Bosne i Hercegovine danas je posjetila Tuzlanski kantona i sastala se sa premijerom Denijalom Tulumovićem i resornim ministrom Elvirom Mujkanovićem. Bila je to prilika za prezentaciju do sada učinjenog u ovoj oblasti te razgovor o planiranim aktivnostima sa akcentom na realizaciju i implementaciju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koji je nedavno usvojen u Federalnom parlamentu.

mbp 27082019Istakavši da je izuzetno osjetljiv na ovu populaciju, premijer Tulumović je rekao da će borcima uvijek davati podršku te naglasio da je najbolji put da svoje planove ostvaruju kroz institucije sistema.

Predstavnici demobilisanih boraca sa područja FBiH kazali su da su formirali radnu grupu koja će u narednom periodu obići sve kantone kako vidjeli kako funkcioniše implementacija Zakona. Jedna od poteškoća sa kojom se susreću, rečeno je ovom prilikom, je rješavanje pitanja dopunskih prava za borce ispod 57 godina, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.
Prema riječima ministra Mujkanovića Tuzlanski kanton je postavo primjer u FBiH jer je od prvog dana formiranja ove Vlade riješeno pitanje Registra korisnika sredstava i već je u Registar uneseno oko 26000 korisnika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna