Prijem za šeficu misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec

 

Premijer Tuzlanskog kantona Denial Tulumović ugostio je danas, u svojoj prvoj nastupnoj posjeti, šeficu misije OSCE-a u BiH, ambasadoricu Kathleen Kavalec.

OSCE 01 05 12 2019Ovom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom dobrom saradnjom između terenske kancelarije OSCE- a u Tuzli i kantonalnih institucija, a posebna pažnja je posvećena trenutnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, aktivnostima na planu borbi protiv korupcije, stanju u obrazovnom sistemu, a nezaobilazna tema bili su i migranti koji u želji da dođu do zemalja Europske unije prolaze i kroz Tuzlu.

Prezentirajući političku situaciju u Tuzlanskom kantonu premijer Tulumović je istaknuo da Vlada stabilno i čvrsto sarađuje bez obzira na činjenicu da je koaliciju čini pet političkih subjekata. Kao jedan od značajnijih projekata koji su pokrenuti u prethodnom periodu premijer Tulumović je istaknuo putnu deblokadu Tuzlanskog kantona, osiguranje inicijalnih sredstava za ovaj projekat, te osiguranje određene političke podrške za ispravljanje nepravde i ravnomjerniju raspodjelu prihoda u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju obrazovni sistem premijer je prezentirao plan za uvođenje romskog jezika u školski sistem u Tuzlanskom kantonu, za što su se predstavnici OSCE-a pohvalno izjasnili.

Po pitanju borbe protiv korupcije izražena je spremnost Vlade Tuzlanskog kantona i potreba za jačanjem mehanizama za sprječavanje svi oblika koruptivnih aktivnosti. U tom smislu Vlada je prepoznala značaj Tima za borbu protiv korupcije, te će se u narednom periodu poduzeti određene aktivnosti za povećanje efikasnosti njegovog rada, ali i valorizacije rada članova ovog tijela.

Na kraju sastanka šef Terenskog ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić premijeru Tuzlanskog kantona je izrazio zahvalnost za otvorenost i dosadašnju saradnju sa OSCE-om, što predstavlja dobar osnov i temelj za njeno unaprjeđenje u budućem periodu.