Održana 29. redovna sjednica Vlade TK

Pomoć roditeljstvu

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici donijela Odluku kojom se utvrđuje visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 34,75 % prosječne plate u Federaciji BiH za prvih deset mjeseci 2019. godine odnosno 321.00 KM.


IMG 3708Vlada je također utvrdila jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće na Tuzlanskom kantonu za prvih deset mjeseci 2019. godine u iznosu od 166 KM. Ovo pravo iz mogu ostvariti porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2019. godine.
Vlada je utvrdila i iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2019. godine, u visini od 83,00 KM mjesečno po djetetu. Pomoć će biti isplaćivana u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.
Vlada TK donijela je Odluku kojom utvrđuje iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2019. godine, u visini od 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 42,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.
Vlada je utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,00 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

Smjena direktora Uprave policije

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se Dževad Korman smjenjuje sa radnog mjesta direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na dan 31.01.2020. godine jer je rad direktora Uprave policije za period od 01.12.2018. godine do 30.11.2019. godine ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava". Prethodno je Vlada TK donijela Odluku kojom je prihvaćen prijedlog ministra unutrašnjih poslove i pokrenut postupak smjene direktora Uprave policije te je zatražena saglasnost od Nezavisnog odbora Skupštine Tuzlanskog Kantona za konačnu odluku o smjeni direktora Uprave policije. Nezavisni Odbor je Vladi Tuzlanskog kantona dostavio akt u kojem se navodi da je Nezavisni odbor na sjednici održanoj 30.01.2020. godine donio zaključak da na osnovu člana 47. stav (4) i (6) Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona daje saglasnost na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o smjeni direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslove Tuzlanskog kantona, Dževada Kormana, iz razloga što je rad direktora Uprave policije za 2019. godinu osjenjen ocjenom ne zadovoljava.

Vlada je donijela i odluke o raspisivanju javnih oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova upravnih odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna