Tuzlanski kanton adekvatno i pravovremeno odgovorio na krizu


Analizirajući podatke i tok razvoja epidemiološke situacije na području našeg kantona, i upoređujući ga sa situacijom u regionu, ali i šire, može se zaključiti da je Tuzlanski kanton adekvatno i pravovremeno odgovorio na krizu, te danas imamo rezultate koji su, statistički gledano, znanto bolji nego što to bilježe i znatno opremljeniji i razvijeniji zdravstveni sistemi.

Epidemioloska situacija u TKAnalizirajući prethodni period može se primjetiti da je najveći broj osoba koji je bio u samoizolaciji 5.300, a na današnji dana taj broj je 807 osoba kojima još nije istekla 14-dnevna kućna samoizolacija. Od početka proglašenja epidemije testirano je ukupno 2.514 osoba, od kojih je oko 5% ponovno testiranih. Do sada su na Tuzlanskom kantonu ukupno pozitivne 84 osobe, od kojih su sa današnjim danom oporavljene 23, tri pacijenta su prebačena u kantone njihovog prebivališta, dva pacijenta su preminula od primarnih oboljenja, a bili su COVID-19 pozitivni, što znači da je trenutno na području Kantona 58 pacijenata COVID-19 pozitivno. Kada je u pitanju liječenje pozitivnih pacijenata, bitno je naglasiti da se trenutno na UKC Tuzla nalazi 5 pacijenata, dok se ostalih 51 pacijent nalaze u kućnoj izolaciji. Svi pacijenti su klinički stabilni.

Podsjećamo, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je od početka pogoršanja epidemiološke situacije u regiji i svijetu poduzelo niz aktivnosti sa ciljem sprečavanja pojave novootkrivenog oboljenja izazvanog COVID-19. Obzirom da je ovo oboljenje proglašeno zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, sa ciljem njegovog suzbijanja osnovan je i Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a kojeg čine predstavnici više institucija čije je angažovanje nephodno za adekvatan odgovor u cilju sprečavanja pojave i širenja oboljenja COVID-19.

Krizni štab je početkom svog djelovanja poduzeo niz broj mjera i koraka na poboljšanju higijensko-epidemiološke situacije na području kantona, izdavao naredbe i preporuke za sprečavanje pojave i širenja zaraznog oboljenja, te učestvovao u pripremi kapaciteta koji bi se koristili za izolaciju neposrednih kontakata u slučaju pojave pozitivnih slučajeva oboljelih od COVID-19, kao i samog smještaja oboljelih u adekvatnim uslovima na Klinici za infektivne bolesti JZU UKC Tuzla. Donesen je krizni plan pripravnosti, plan upravljanja kontaktima u javnom zdravstvu, preporuke za zdravstvene radnike i nezdravstvene radnike u zdravstvu, preporuke za izvanbolničke izolatorije, te niz drugih preporuka, odluka i naredbi, koje su dovele do današnje stabilne i povoljne epidemiološke situacije kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Sve aktivnosti su poduzimane u saradnji i uz saglasnost Kantonalnog štaba civilne zašite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona ovdje posebno želi istaknuti ulogu građana Tuzlanskog kantona koji su, u ogromnom procentu, pokazali visok nivo građanske svijesti i poštivali sve donesene mjere. Ova činjenica je osnovni razlog za izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju na području kantona. Stoga se mole građani Tuzlanskog kantona, da i u narednom periodu nastave poštovati mjere koje predlože nadležni štabovi i institucije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15