Podrška radu „Vive žene"

Na današnjem sastanku sa predstavnicama Centra za terapiju i rehabilitaciju „Vive žene", premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović se detaljnije upoznao sa radom i aktivnostima Centra.

Akcenat tokom razgovora bio je na funkcioniranju i aktivnostima Sigurne kuće, kao jednog od najznačajnijih projekata koje Udruženje realizira.

Vive zene 03 06 2020Kako su predsjednica Udruženja građana „Vive žene" Jasna Zečević i uposlenica u Udruženju Suzdina Bijedić istaknule, veliki izazov u funkcioniranju Sigurne kuće predstavlja njeno institucionalno pozicioniranje, a iako je propisano da se finansiranje ovakve institucije vrši u omjeru 30%:70% kantonalni naspram federalnog nivoa vlasti, taj procent nikada nije dostignut.

„Kada je u pitanju Tuzlanski kanton Vive žene su sa projektom Sigurne kuće već pozicionirane u Kantonalnom budžetu i sredstva koja izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona nisu upitna. U narednom periodu sagledat ćemo mogućnosti da, u skladu sa značajem ove institucije, ali i finasijskim mogućnostima Kantona, snažnije podržimo rad Sigurne kuće, a osim toga, nastojat ćemo da potaknemo više nivoe vlasti da preuzmu svoj dio obaveze", kazao je na kraju sastanka premijer Tulumović i svim uposlenicama Udruženja zaželio uspjeh u budućem radu.
Osim premijera Tulumovića, današnjem sastanku je, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK prisustvovao sekretar Ministarstva Anto Iljkić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna