Razgovor sa predstavnicima Studentskog parlamenta

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju TK, a u vezi sa omogućavanjem bezuslovnog prelaska studenata na Univerzitetu u Tuzli na slijedeću studijsku godinu bio je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona sa članovima Predsjedništva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli.

Studentski parlament 02 08 06 2020Kako je tokom sastanka istaknuto, u vezi sa organizacijom nastave Vlada Tuzlanskog kantona se neće, niti jednim svojim aktom, protiviti odluci Senata Univerziteta u Tuzli, niti će se miješati u akademsku neovisnost Univerziteta.
„Senat je neovisno akademsko tijelo koje treba da nosi i odgovornost za odluke koje donese", kazao je premijer Tulumović.
Ministrica obrazovanja i nauke, Fahreta Brašnjić je studente upoznala da je Ministarstvo zaprimilo zahtjev i inicijativu Senata Univerziteta u Tuzli.
„Zaprimljenu inicijativu ćemo u najskorije vrijeme staviti u dalju proceduru, ali se nećemo miješati u donošenje akademskih odluka Senata", kazala je ministrica Brašnjić.
Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli Nedžad Hodžić je izrazio svjesnost i štetnih posljedica po studente koje će sa sobom donijeti eventualni „bezuslovni" prelazak u narednu akademsku godinu, ali i istaknuo specifičnosti trenutne situacije.
„Omogućavanje bezuslovnog prelaska bi bio stimulans koji će pomoći relaksaciju trenutnog raspoloženja studenata, a mi i pored eventualnog bezuslovnog prelaska, očekujemo da više od 70% studenata ostvari uslove za prelazak u iduću akdemsku godinu. Oni koji to ne učine nesumnjivo će se iduće godine naći u vrlo teškoj poziciji", kazao je Hodžić.
Na kraju sastanka premijer Tulumović i ministrica Brašnjić su studentima zaželjeli da iz ove situacije izađu jači i bolji, ali i da se u narednom periodu snažnije angažiraju i traži poboljšanje kvalitete izvođenja nastave i vježbi.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna