Saradnja institucija TK u borbi protiv korupcije

O značaju zajedničkog angažmana svih institucija i pojedinaca u provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina govorio je danas premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić na interresornom sastanku u organizaciji Misije OSCE-a u BiH.

IMG 0053„Moram naglasiti da je održavanje ovakvih interesornih sastanaka na kojima će biti uspostavljena komunikacija u kojem se pravcu kreću aktivnosti u borbi protiv korupcije, izuzetno važno i pretpostavlja sistemsku reakciju - da svi moramo biti uključeni u taj proces", kazao je u uvodnom obraćanju premijer Hodžić.

Naglašavajući da je „iz perspektive OSCE-a suzbijanje korupcije prioritet", šef Terenskog ureda u Tuzli Damir Gnjidić je kazao da su „pratili proces kreiranja Strategije i da ona nema snagu i težinu ukoliko se ne kompletira, a to će biti onda kada se usvoji Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK".

O procesu izrade Strategije te o identifikovanim rizicima govorio je predsjednik Tima za prevenciju korupcije Miralem Halilović. Rezimirajući podatke dobijene od više od 200 institucija i iz anketa provedenih među građanima, Halilović je naglasio da nema jednostavnih i brzih rješenja u borbi protiv korupcije te da se svaka insitutcija uz podršku politike mora uključiti u proces.

Kao jedan od bitnijih faktora uspjeha je, prema riječima predstavnice OSCE-a Dragice Karadžin, je razvijanje mehanizama koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva.

Na današnjem sastanku predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija prezentovali su akcione planove za provođenje strategije borbe protiv korupcije koji bi trebali olakšati izrade planova ostalih organa uprave koji imaju obavezu kreirati ovaj dokument.

O značaju zajedničkog angažmana svih institucija i pojedinaca u provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina govorio je danas premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić na interresornom sastanku u organizaciji Misije OSCE-a u BiH.

IMG 0053„Moram naglasiti da je održavanje ovakvih interesornih sastanaka na kojima će biti uspostavljena komunikacija u kojem se pravcu kreću aktivnosti u borbi protiv korupcije, izuzetno važno i pretpostavlja sistemsku reakciju - da svi moramo biti uključeni u taj proces", kazao je u uvodnom obraćanju premijer Hodžić.

Naglašavajući da je „iz perspektive OSCE-a suzbijanje korupcije prioritet", šef Terenskog ureda u Tuzli Damir Gnjidić je kazao da su „pratili proces kreiranja Strategije i da ona nema snagu i težinu ukoliko se ne kompletira, a to će biti onda kada se usvoji Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK".

O procesu izrade Strategije te o identifikovanim rizicima govorio je predsjednik Tima za prevenciju korupcije Miralem Halilović. Rezimirajući podatke dobijene od više od 200 institucija i iz anketa provedenih među građanima, Halilović je naglasio da nema jednostavnih i brzih rješenja u borbi protiv korupcije te da se svaka insitutcija uz podršku politike mora uključiti u proces.

Kao jedan od bitnijih faktora uspjeha je, prema riječima predstavnice OSCE-a Dragice Karadžin, je razvijanje mehanizama koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva.

Na današnjem sastanku predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija prezentovali su akcione planove za provođenje strategije borbe protiv korupcije koji bi trebali olakšati izrade planova ostalih organa uprave koji imaju obavezu kreirati ovaj dokument.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna