ESV TK podržava zaključivanje kolektivnih ugovora

Na sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona razmatrana je Informacija o zaključenim kolektivnim ugovorima, nakon čega je donesen jednoglasan zaključak da Ekonomsko-socijalno vijeće podržava zaključivanje kolektivnih ugovora.

IMG-65298647f61ea13d51537cdf473b52ad-VEkonomsko-socijalno vijeće je jednoglasno podržalo donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju u dijelu u kojem se u nastavu uvode asistenti.

Na sjednici su također, razmatrana pitanja poskupljenja električne energije u privredi, analiza novog (predstojećeg) Zakona o šumama Federacije BiH sa komparacijom u odnosu na važeči Zakon o šumama TK kao i pitanje visine cijena komunalnih usluga u općini Banovići.
IMG-65298647f61ea13d51537cdf473b52ad-V
IMG-a7bf33de09136100897b639b1d149623-V