Učesnici Programa EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini u posjeti TK

U okviru projekta „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini", u periodu od 09. – 13. maja grupa učesnika će boraviti u posjeti Tuzlanskom kantonu. Na danas održanom sastanku, dobrodošlicu učesnicima projekta su izrazili predstavnici Ureda Vlade TK, Ureda premijera, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, te kantonalni koordinator za evropske integracije.

Program EU za mlade DS 09 05 2022Program razmjene unutar Bosne i Hercegovine služi kao platforma za praktičnu razmjenu informacija među učesnicima, omogućavajući im da uče u okruženju institucije domaćina. Zajedničkim radom na zadacima i izradom tematskih radova, oni će raditi na istraživanju o konkretnim politikama pristupanja EU i dati kvalitetne preporuke za reformu politike i unapređenje postojeće prakse. Glavna tema koja će se obrađivati u okviru posjete Tuzlanskom kantonu je Unapređenje efikasnosti poslovanja javnih komunalnih preduzeća za prikupljanje i odvoz otpada. „Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini" implementira British Council, koji je sa Vladom Tuzlanskog kantona potpisao Memorandum o razumijevanju radi efikasnije realizacije nevedenog projekta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15