NACRTOM BUDŽETA PREDVIĐENA SREDSTVA ZA OPREMANJE POLICIJE

Zbog dotrajalosti voznog parka koji trenutno koristi policija Tuzlanskog kantona, kantonalna Vlada je u Nacrtu Budžeta za 2014. godinu planirala nabavku novih vozila, motocikla i opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Bit će ovo prva nabavka novih vozila u posljednje tri godine. Zadnja nabavka vozila za MUP TK je izvršena 2011. godine kada su kupljena 22 vozila.

Budući da je prosjek starosti vozila koje koristi policija u našem kantonu veći od 13 godina, ovom nabavkom službenicima policije će se znatno olakšati rad na terenu, povećati mobilnost policije, a time i sigurnost građana i njihove imovine.

Značajno je i napomenuti da se u ovom slučaju ne radi o budžetskim sredstvima, nego su sredstva za nabavku planirana od vlastitih prihoda.
Ukoliko do nabavke dođe vozila će biti raspoređena prema potrebama policijskih uprava na području Tuzlanskog kantona.