Podrška Vlade TK aktivnostima UKC-a

S ciljem iskazivanja podrške zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, u posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, danas je boravio premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Denijal Tulumović.

Opširnije...

Kontakt informacije po zdravstvenim ustanovama i gradovima/općinama

Obzirom da se veći broj građana i predstavnika medija zanima i traga za brojevima telefona i drugim kontakt podacima Kriznog štaba Tuzlanskog kantona ili dežurnih ljekara i službi, ovim putem ponovno dostavljamo pregled kontakt informacija sistematiziranih po zdravstvenim ustanovama i gradovima/općinama.


Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
1. Prof. dr med. sci. Maida Mulić – 062/ 828 – 398 (kantonalni kontakt za građane, dostupan 24 sata)


Univerzitetski klinički centar Tuzla:
1. Prof. dr med. sci. Šekib Umihanić 061/278 – 626
2. Prof. dr med. sci. Sead Ahmetagić 061/799 – 937
3. Prof. dr med. sci. Amer Čustović 062/344 – 296


Opća bolnica „Dr Mustafa Beganović" Gračanica:
1. Okanović dr Šemsudin 061/661 – 873
2. Avdić dr Dijana 062/664 – 704


JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac
1. Prim. Kurjaković dr Safet 061/731 – 647
2. Sahačić Umihana 061/500 – 437


JZNU „ Dr Mustafa Šehović" Tuzla
1. Milkunić Rašid 035/ 368 – 428 ( 07 – 15 sati)
2. Hasanbašić Eldin 124, 035/ 286 – 153 ( 00 – 24 sata)


JZU Dom zdravlja Banovići
1. Doc. dr. prim. Bećarević Munevera 061/282 – 873
2. Hasanbegović Dževad 062/465 – 999


JZU Dom zdravlja Gračanica
1. Ustavdić Šadić dr Murisa 061/716 – 964,
2. Mujić dr Mubin 061/562 – 003


JZU Dom zdravlja Gradačac
1. Prim. dr Vahid Keserović 061/220 – 785
2. Ibranović – Hadžimehanović dr Fatima 062/806 – 041


JZU Dom zdravlja Živinice
1. Kunić dr Avdurahman 061/830 – 056
2. Fehrić Aida 062/326 – 007


JZU Dom zdravlja Lukavac
1. Kurtić dr Nedim 061/728 – 103
2. Prim. dr Memić Elmedina 061/961 – 321


JZU Dom zdravlja Srebrenik
1. Mudrov dr Šefik 061/733 – 822 ili 035/369 – 280
2. Zukić Almir 062/431 – 275 ili 035/369 – 280


JZU Dom zdravlja Teočak
1. Haračić dr Hajrudin 062/333 – 124
2. Čolić Fatima 061/318 – 630


JZU Dom zdravlja Doboj Istok
1. Suljkanović dr Nermin 061/724 – 812
2. Mujić dr Mubidin 061/562 – 003


JZU Dom zdravlja Kladanj
1. Čamdžić dr Fahrudin 061/193 – 364
2. Hadžikić Lutvo 061/248 – 511


JZU Dom zdravlja Čelić
1. Avdić dr Zekerija 061/169 – 008
2. Arnautović dr Danica 061/662 – 984


JZU Dom zdravlja Kalesija
1. Osmanović Muhamed 061/730 – 590
2. Zukić Gogić Suzana 061/640 – 006


JZU Dom zdravlja Sapna
1. Džuzdanović Mirzet 061/406 – 326
2. Zukić Gogić Suzana 061/640 - 006


Molimo predstavnike medija, da ove kontakt podatke istaknu na vidno mjesto u svojim medijskim prezentacijama ili da ga češće u adekvatnoj formi ponavljaju u okviru svog programa, a sve kako bi građani mogli jednostavnije doći do ove informacije, te kontaktirati osobe prema mjestu svog boravišta.


Podrška Ekonomskog fakulteta u prevazilaženju posljedica krize

Kako bi što spremnije dočekali ekonomske efekte koji će uslijediti, a koji su uzrokovani pandemijom korona virusa, na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i kantonalnog ministra finansija Suada Mustajbašića sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, danas je najavljena saradnja ovih dviju institucija.

Opširnije...

„Veoma je važno da svi ovu situaciju shvatimo krajnje ozbiljno"

S ciljem upoznavanja sa jučerašnjom odlukom Vlade FBiH i Odlukom o proglašenju stanja nesreće pojavom korona virusa na području FBiH, kao i pratećim odlukama, mjerama i aktivnostima koje se naložene u cilju suzbijanja zaraze korona virusom, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je upriličio sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina sa područja našeg kantona.

Opširnije...

Zaštititi osoblje apoteka

Vlada Tuzlanskog kantona pridružuje se apelu Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona u cilju osiguranja zaštitnih mjera za osoblje apoteka.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike apoteka, bilo da se radi o apotekama u javnoj ili privatnoj svojini, da osiguraju maksimalne mjere zaštite za osoblje koje radi u apotekama. Naime, magistri farmacije i drugi djelatnici u ovom sektoru koji direktno dolaze u kontakt sa pacijentima su direktno izloženi posebnim rizicima, uključujući i rizike pandemije COVID-19.

Opširnije...

Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

Proglašeno stanja nesreće u TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna