Saziv 73. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

73. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u
ponedjeljak 17.04.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapsnika sa 70., 71. i 72. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP " Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli

 

5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

 

7. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

 

8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž "KONJUH" Banovići za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh"

 

9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Tuzlanskog kantona u Radne grupe za evropske integracije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

 

12. Razmatranje Informacije o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području TK za 2016. god.;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i općine Srebrenik u cilju stvaranja uslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

15. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. do 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec mart 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec mart 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU Srednja muzička škola Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Košarkaški invalidski klub "Zmaj" Gradačac;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Asocijaciju studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za d.o.o. "Vidik" Tuzla – RTV "Slon";
f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS BiH iz Doboj Istoka;
g) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Međunarodnu osnovnu školu Tuzla;
h) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Međunarodnu srednju školu Tuzla;
i) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Klub borilačkih sportova "Seiken" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju studenata Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Troškovi manifestacija" Javnoj ustanovi "Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Troškovi manifestacija" Rukometnom klubu "Krivaja" Zavidovići;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju žena " Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini" Gradačac;
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

19. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period januar – decembar 2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

20. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period od 01.01. – 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

22. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

23. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu "Podrška povratku prognanih osoba";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu TK za 2017.godinu–Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih lica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

24. Razmatranje Informacije u vezi potrebe traženja novog poslovnog prostora za smještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

25. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada za nabavku LED rasvjete za JP RTV TK;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona "EKO – ZELENI", na ime organiziranja manifestacije 22.april Dan planete Zemlje;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava Gradu Tuzla na ime finansiranja projekta "Toplifikacija MZ Batva, zona toplifikacije XLIV – Batva i Dragodol, Grad Tuzla – faza I";
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada za nabavku analizatora za Sistem za praćenje kvalitete zraka na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna