Saziv 81. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

81. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 20.06.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 76. i 77. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o naučno – istraživačkom radu;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

3. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini;

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Omladinskom ženskom rukometnom klubu "Jedinstvo" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Medžlisu Islamske zajednice Bratunac;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Općinskom sudu u Tuzli;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu I ciklusa studija na Visokoj školi za savremeno poslovanje, Informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno- informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2017/18. godini;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isknjižavanju obaveza Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz 2016. godine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa integrisanog prvog i drugog ciklusa studija Medicina i licenciranje studijskog programa trećeg ciklusa studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta" – "Kallos" Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Premijeru Tuzlanskog kantona za odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa;

Obrađivač: Ured premijera

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Kulturno umjetničkom društvu "Rudar" Lukavac;

Obrađivač: Ured premijera

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" ;

Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju naknade za rad u stalnom radnom tijelu kojeg imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.

Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna