Saziv 92. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
92. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u
ponedjeljak, 11.09.2017. godine sa početkom u 10,30 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

 

D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 89. i 90. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom "Konjuh";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


4. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla na ime realizacije projekta "Spajalica";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla na ime realizacije projekta "Američki kutak;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju prve privremene situacije koja se odnosi na izvršenje obaveza iz Ugovora o izvođenju radova zaključenom dana 12.07.2017. godine između općine Lukavac i "VODOINS" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec avgust 2017. godine";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec avgust 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije 24010002 - obilježavanje jubileja i održavanje manifestacija u obrazovanju.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


11. a) Razmatranje realizacije obaveza i zaduženja resornih ministarstva i drugih organa uprave i institucija utvrđenih zaključcima i odlukama Vlade Tuzlanskog kantona za period januar - avgust 2017. godine;

b) Razmatranje Pregleda realizacije mjera iz Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za period
januar - avgust 2017. godine;
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna