Saziv 99. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
99. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.11.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 97. redovne i 48. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja privrednom društvu "Poly" d.o.o. Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja privrednom društvu "Orijent" d.o.o. Srebrenik;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Čelić" Čelić;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Kiseljak" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Banovići Selo" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Kladanj" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Kalesija na ime finansiranja projekta "Jačanje tehničkih kapaciteta za prikupljanje i odvoz otpada na području općine Kalesija";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Organizaciji ratnih vojnih invalida "Sinovi Bosne" iz Lukavca;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Podrška razvoju kantona"- (25 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije "Međunarodni sajam poduzetništva i obrta "GRAPOS – EXPO 2017" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova projekta "Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Banovići Selo", općina Banovići, planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. g.;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

14. Razmatranje Informacije o reformi sistema socijalne zaštite;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđuvanju teksta javnog oglasa za nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

16. Razmatranje Informacije o humanitarnoj akciji "Solidarnost i Integracija u Europi";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

17. Razmatranje Informacije o otuđenju arhivske građe Općinskog suda u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

18. Razmatranje Informacije o poduzetim aktivnostima Interresorne radne grupe za pronalaženje prostora za smještaj arhive pravosudnih institucija i KDP predmeta;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to;
- Općinskom sudu u Gračanici (1 zaposlenik)
- Općinskom sudu u Banovićima (1 zaposlenik)
- Općinskom sudu u Gradačcu (2 zaposlenika)
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju radne grupe za izradu plana aktivnosti na implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Premijer Kantona

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa kadrovskim imenovanjima u regulirane organe.
Obrađivač: Premijer Kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna