Saziv 103. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
103. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
05.12.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 


1. Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Operativnom programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju kupovine službene zgrade sa pripadajućim zemljištem za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Sladna" Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Prva osnovna škola Živinice;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Džakule" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Mješovita srednja škola Živinice;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Srednja muzička škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Atletskom klubu "Sloboda – Tehnograd" Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Sapna" Sapna;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Lukavac Grad" Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje Odgovora na inicijativu poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona da se poljoprivredni proizvođači sa područja Tuzlanskog kantona oslobode plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za popunu pozicija Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za JU Srednja Ekonomsko - trgovinska škola Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za JU OŠ Hamdija Kreševljaković Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava po okončanoj situaciji i računima za priključenje toplotnih podstanica po Ugovorima o izvođenju radova zaključenih između Općine Lukavac i "VODO-INS" d.o.o. Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava predviđenih Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini i to:
- Općini Sapna,
- Mjesnoj zajednici Goduš, općina Sapna,
- Mjesnoj zajednici Gornji Moranjci, općina Srebrenik,
- Mjesnoj zajednici Donji Srebrenik, općina Srebrenik,
- Mjesnoj zajednici Lušnica, općina Srebrenik,
- Mjesnoj zajednici Previle, općina Srebrenik,
- Mjesnoj zajednici Soko, općina Gračanica,
- Općini Teočak,
- Općini Doboj Istok.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva Pete internacionalne konferencije ISEI 2017;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva


15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla za prijem zaposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna