Saziv 3. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
3. redovnu sjednica Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak,
09.03.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. i 2. redovne i 1. i 2. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

5. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. a) Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini;

b) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini;

c) Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke za imenovanje Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje Prijedloga za pokretanje postupka zaključivanja aneksa Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti predsjedniku Općinskog suda u Tuzli za pronalaženje kancelarijskog prostora.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. – 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna