Saziv 20. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
20.redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona kojai će se održati
u utorak 03.07.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. i 18. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

4. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području TK sa programom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i povratak

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19 godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2018/2019. godinu na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godine za JU Srednja muzička škola "Čestimir Mirko Dušek" Tuzla, JU OŠ "Edhem Mulabdić" Gradačac, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu,sport i mlade

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet TK za 2018. godinu za JU Mješovita srednja škola Banovići, JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Gradačac, JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac; JU OŠ "Edhem Mulabdić" Gradačac ;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška mladima";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ured Premijera

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec juni 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

14. Razmatranje Informacije Ministarstva za boračka pitanja u vezi sa zahtjevom za primjenu propisa iz oblasti boračko – invalidske zaštite.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna