Saziv 25. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
25. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak,
07.08.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Vlade Tuzlanskog kantona i Opće bolnice "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u Javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uputstva o načinu provođenja diobnog bilansa opreme i sitnog inventara između Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

6. Razmatranje prijedloga Registra emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji";
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po Javnom pozivu za Medije

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoincijativnoj ponudi JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec juli 2018. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec juli 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za Općinu Osmaci sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga propisa u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava JU OŠ "Teočak" Teočak sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetksih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje Informacije o toku stečajnog postupka nad imovinom "Konjuh" d.d. Kladanj i zahtjeva Kantonalnog pravobranilaštva za izjašnjenje o donošenju odluke o šestoj prodaji imovine stečajnog dužnika "Konjuh" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna