7.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Tuzla, 20.08.2013. godina

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A

7. redovnu sjednicu Vlade kantona koja će se održati u
četvrtak 22.08.2013. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.– 30.06.2013.g.;
b) Razmatranje Izvještaja o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.- 30.6.2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Razmatranje Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2014 – 2016 godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje Informacije o radu nadzornih odbora privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom za period 01.01. 31.12.2012. godine;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. do 31.12.2012. godine;
Obrađivač: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

5. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2013.godini za područje TK;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije – 24010004 „Nauka" za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje, flaširanje i prodaju pitke vode iz izvorišta „Stari Djedovac – Podkonjsko", općina Kladanj i određivanju koncesora;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ured za zakonodavstvo

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli – septembar 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta TK za period juli – septembar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o radnom vremenu u kantonalnim organima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima BIZ-a u 2013. god.;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa o rasporedu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga RBiH u ratu 1992. – 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

15. a) Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli;
b) Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u JU
Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju i raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mjesta direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

18. Kadrovska pitanja.

 

 

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna