Saziv 16. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
16. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 19.11.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. redovne i 8. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima "Sjeverna sinklinala" i "Južna sinklinala" koja se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Ministarstvo privrede


4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


5. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. - 30.09.2019. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 30.09.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje akta Ministarstva finansija u vezi Zahtjeva Općinskog načelnika Lukavac broj: 02-49-11880/19 od 21.10.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje Informacije o stanju informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU);
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju HO Međunarodni forum solidarnosti "Emmaus" Doboj Istok;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. Razmatranje Informacije o zahtjevu privrednog društva "EEH – HIDROENERGIJA" d.o.o Gračanica za produženje roka izgradnje i puštanja u komercijalni rad objekta minihidroelektrana na rijeci Spreči, u Donjoj Orahovici, Grad Gračanica, te o provedenom postupku dodjele koncesije;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2017. i 2018. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćajaPREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna