Saziv 70. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
70. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
24.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla 

 

 Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 65., 66., 67., 68 i 69. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2020. godine;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve-dezinfekciona sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

4. Razmatranje Informacije o provedbi Akcionog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19;

Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije

6. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za oktobar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar – septembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. a) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.–30.09.2020. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.09.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Domažić", Grad Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Cjenovnika o visini naknada za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Udruženju za nutricionizam i dijetetiku Tuzla „Hranom do zdravlja";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2020. godinu;
Obrađivač: Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija pristiglih po javnom pozivu

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec novembar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenog vozila;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za davanje na korištenje fiskulturne sale, bez naknade, Javnoj ustanovi Mješovita srednja hemijska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna