purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Saziv 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Saziv 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
11. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.05.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 9. redovne i 10., 11. i 12. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

5. Razmatranje Informacije o zahtjevima za izmjename i dopune odobrenih rashoda i izdataka u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04. - 30.06.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju rada Roditeljske kuće u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o razumijevanju koji će se zaključiti između Caritasa Švicarske, Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2022./2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Opštoj poljoprivrednoj zadruzi "Tarevci";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice ''Manifestacije'' i to:
- Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona;
- UG „Mreža žena Veliko srce u BiH" Gradačac;
- Savezu pčelara Tuzlanskog kantona – 2 odluke;
- Nuhanović d.o.o. Lukavac - Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST" Lukavac
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika, u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje pred sudom;
Obrađivač: Komisija za drugostepeno upravno rješavanje

14. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15