Održana vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda. Ovom odlukom definiran je način uplate sredstva prikupljenih od donacija fizičkih i pravnih lica kao pomoć nastradalom stanovništvu zbog elementarnih nepogoda izazvanim poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.

 

GRBTK

 

Za realizaciju prikupljenih sredstva zadužen je Kantonalni štab civilne zaštite, a realizacija će se vršiti posebnim odlukama Vlade Tuzlanskog kantona na obrazložen prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite.

 

 

 

Svi oni koji žele uplatiti određeni iznos sredstava za pomoć nastradalim građanima uplate mogu izvršiti:

  • za doznake iz Bosne i Hercegovine na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 132-100-0256000080, vrsta prihoda 722751, šifra općine 094, budžetska organizacija: 2601001, (1101001) kod NLB Banke, d.d. Tuzla.
  • za doznake iz inostranstva na devizni depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 100867249 Account: IBAN:BA39 1321 0100 8672 4943 TBTUBA22; svrha doznake: šifra prihoda 722751, šifra općine 094; budžetska organizacija 2601001, (1101001) , kod NLB Banke, d.d. Tuzla.

 

Također, Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Infomaciju o stanju na području Tuzlanskog kantona uzrokovano poplavama i klizištima. Prema izvještaju komandanta Kantonalnog štaba civile zaštite Samida Šarca, stanje na poručju Tuzlanskog kantona danas se stabilizuje. Registrirano je opadanje nivoa jezera Modrac, a time i nivoa preliva preko brane. Također, registrirano je i da se voda, koja je plavila određena područja, polako povlači, te se znatan broj izlivenih vodotoka povukao u riječna korita. Problem poplavljenog zemljišta je još uvijek u značajnoj mjeri prisutan na područjima Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka, ali ohrabruje to da se voda i na ovom području povlači.


Većina putnih pravaca je prohodna, tako da je razbijena putna blokada i otvorena komunikacija između općina na području Tuzlanskog kantona, kao i prema drugim centrima u Bosni i Hercegovini.
Ono što u narednom periodu predstavlja opasnost jeste klizanje tla. Do sada je evidentirano 1.450 klizišta na području našeg kantona, ali se predpostavlja da će u narednim danima doći do pojave novih, te da će ovaj broj biti daleko veći.
Pohvalno je da je u proteklom periodu ostvarena odlična saradnja između Civilne zaštite, Oružanih snaga BiH i jedinica MUP-a, te da su time prevenirane još veće štete.

 

Značajno je istaći da se zbog preventivnih razloga nastava u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona do daljnjeg neće izvoditi, a građani će o nastavku nastave u školama biti blagovremeno obaviješteni.
Današnjoj sjednici Vlade prisustvovao je potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo. Dogovoreno je da potpredsjednik Kebo bude ambasador Tuzlanskog kantona na predstojećim skupovima međunarodnog karaktera i donatorskim konferencijama, a kako bi vjerodostojno predstavio teško stanje nivo štete na Kantonu.
Odmah nakon današnje sjednice četiri tima, formirana od članova Vlade Tuzlanskog kantona i potpredsjednika Kebe uputili su se u obilazak najkritičnijih područja našeg kantona.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna