Održana 21. vanredna sjednica Vlade TK

DODATNIH 500 HILJADA KM ZA UNIŠTENE STAMBENE OBJEKTE

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom usmjerava neplaniranu donaciju u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu na ime nastavka izgradnje stambenih objekata na području TK za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće. Riječ je o iznosu od 500.000,00 KM, dodijeljenom na osnovu Odluke o dodjeli i usmjeravanju dodatnih sredstava nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH 21.10.2014.godine, od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva se usmjeravaju u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti na ime nastavka izgradnje stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće.

Vlada TK također je donijela Odluku kojom utvrđuje prioritete u raspodjeli novčanih sredstava u iznosu od 500.000,00 KM koje je Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uplatio na depozitni račun Tuzlanskog kantona za nastavak izgradnje stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće. Prioriteti su utvrđeni u skladu sa podacima o uništenim stambenim objektima dostavljenim od Kantonalne uprave civilne zaštite o uništenim objektima stanovanja građana
TK u poplavama i od klizišta i prirodnoj nesreći koja se dogodila u vremenu maj-avgust 2014. godine. Gradu Tuzli za 4 uništena objekta raspoređeno je 143.000.00 KM, Općini Gračanica za 3 objekta 107.100.00 KM, općinama Čelić, Gradačac i Kalesija po 35.700.00 KM, te Sapni i Srebreniku po 71.400.00 KM. Odlukom su ovlašteni općinski načelnici da, s ciljem odabira krajnjih korisnika sredstava, utvrde detaljnije kriterije za odabir putem javnog poziva koji neće biti otvoren duže od 8 dana.

SOCIJALNA POMOĆ ZA UPOSLENIKE FO „AIDA"

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva". Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 49.200,00 KM na ime socijalne pomoći za 328 uposlenika u privrednom društvu Fabrika obuće „Aida" d.d. Tuzla. Novčana sredstva bit će realizovana putem transakcijskih računa banaka kod kojih zaposlenici imaju otvorene tekuće račune. Banke kod kojih zaposlenici imaju otvorene tekuće račune, izvršit će prenos novčanih sredstava na tekuće račune zaposlenika po ovjerenim spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv