Održana 11. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2018. -31.12.2018. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2019. i 2020. godinu.

Razlog za izmjene ovih dokumenata su stvaranje preduslova da bi Direkcija regionalnih cesta TK pokrenula aktivnosti na projektima koji će se finansirati iz kreditnog zaduženja. U Finansijskom planu JU Direkcije regionalnih cesta TK prihodima su dodana kreditna sredstva za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK u iznosu od 20 miliona KM čime će se finansirati 20 novih projekata koji nisu bili planirani prvobitnim planom.
Shodno dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", kojeg je Vlada donijela na jednoj od prethodnih sjednica, danas je odobreno se 10.000,00 KM Skupštini Tuzlanskog kantona na ime nabavke aparata za snimanje sjednica i elektronskog praćenja toka sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
Vlada je prihvatila amandman dostavljen od strane Senada Alića, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Također, prihvaćene su i primjedbe Zakonodavno - pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona godine na prijedlog pomenutog zakona.
Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za razrješenje Edisa Bajića dužnosti direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je dala i prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanju Sanje Kavaz Hukić za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna