ODRŽANA 6. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA - ODOBREN UPIS TRI ODJELJENJA U MEDICINSKU ŠKOLU TUZLA

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proširenju upisne kvote za upis učenika iz reda boračke populacije u prvi razred JU Srednja medicinska škola Tuzla u školskoj 2013./2014. godini. U okviru tri dodatna odjeljenja bit će upisani učenici koji su ostvarili minimalno 60 bodova a prema spisku koji je sačinila koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona. Vlada će iz kategorije kapitalnih izdvajanja obezbjediti sredstva u visini od 20.000.00 KM za nabavku namještaja i nastavnih sredstava za realizaciju nastave.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku kojom je, na lični zahtjev, razriješila dužnosti Nusretu Đonlagić, člana Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača. Vlada je, također, raspisala Javni oglas za imenovanje člana UO Univerzitet u Tuzli, kao predstavnika osnivača i privremeno imenovala Maru Lakić za člana Upravnog odbora ove visokoškolske ustanove na period od 60 dana.

30082012 6 VSVTK

 

Odjeljenje za informisanje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna