Održana 32. redovna sjednica Vlade TK

Smanjenje poreza za hibridna i električna vozila

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Ovim izmjenama Vlada predlaže da se za hibridna putnička i teretna motorna vozila porez na imovinu utvrdi u iznosu 50% od iznosa utvrđenog za vozila na dizel i benzinski pogon, a da se putnička i teretna motorna vozila na električni pogon oslobode plaćanja poreza na imovinu.

Sve ovo jedan je od oblika poticaja za čišći okoliš i smanjenje zagađenja. Predlaganjem ovog zakona, Tuzlanski kanton nastoji prepoznati interes za poticanje korištenja električnih vozila. Pozitivan efekat korištenja električnih vozila je naravno smanjenje emisija ugljendioksida ali još važnije je smanjenje lokalnog zagađenja zraka.
Nažalost, već u startu, pri nabavci električnih automobila, bh. vozači ne mogu računati na subvencije. Ovaj Zakon jedan je od prvih oblika poticaja ove vrste u našoj državi, dok Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pokušava pronaći adekvatan način finansiranja olakšica nabavke ekološki prihvatljivijih vozila kako bi uhvatili korak za svijetom.

Vlada 18 02 2020

Utvrđen prijedlog Zakona o pečatu
Vlada je danas donijela Prijedlog Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom utvrđuju se organi koji imaju pravo na pečat Tuzlanskog kantona, oblik i sadržaj pečata, izradu, upotrebu i čuvanje pečata, te druga pitanja vezana za pečat Kantona. Budući da je došlo do brojnih suštinskih ali i terminoloških promjena, potrebno je pripremiti novi Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona kojim će se u cjelosti aktualizirati sva pitanja u navedenoj oblasti.

Svim korisnicima novčane podrške u poljoprivredi u 2019. godini isplaćeni odobreni iznosi
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini. Federalnim programom su planirana sredstva za realizaciju novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini u iznosu od 68.700.000,00 KM. Ukupan iznos ostvarenih novčanih podrški u 2019. godini za korisnike sa područja Tuzlanskog kantona iznosi 10.803.339,29 KM. Federalnim programom je propisano da fizička lica mogu ostvariti novčanu podršku samo do iznosa od 6.000,00 KM, dok za obrte i pravna lica nije propisana ograničavajuća visina novčane podrške, osim za pojedine proizvodnje, gdje je iznos novčane podrške bio limitiran obimom poljoprivredne proizvodnje koja se potiče. Jedan od općih uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu podršku je upis klijenata, odnosno podnosioca zahtjeva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. Do momenta sačinjavanja izvještaja u navedene registre na području Kantona upisano je 17.945 poljoprivrednih gazdinstva, od čega 17.205 porodičnih poljoprivrednih gazdinstva i 740 poljoprivrednih gazdinstava-privrednih subjekta, među kojima 139 privrednih društava, 26 zadruga, 548 obrtnika, 1 obrazovna ustanova, 2 vjerske organizacije, 16 udruženja i 8 ostalih pravnih subjekata.
U 2019.godini za novčanu podršku koja se finansira iz Budžeta FBiH ukupno je podneseno 6.229 zahtjeva od toga je odbijeno 201 zahtjev. U oblasti biljne prozvodnje iz federalnog budžeta je u 2019. godini odobrena novčana podrška u iznosu od 1.058.568,78 KM, što čini 9,80 % od ukupno odobrene novčane podrške. Odobrena novčana podrška za animalnu proizvodnju iznosi 9.375.263,04 KM, odnosno 86,78 % od ukupno odobrene novčane podrške. Kada su u pitanju pojedinačne proizvodnje, najveći iznos novčane podrške odobren je u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 7.919.211,24 KM, odnosno 73,30%od ukupno odobrene podrške. Kantonalnim zakonom se osigurala harmonizacija mjera novčanih podrški na kantonalnom i federalnom nivou, te definisale mjere podrške poljoprivrednoj proizvodnji i mjere strukturne politike, koje će omogućiti sigurnost i kontinuitet novčanih podrški, sa ciljem stvaranja i poticanja poljoprivredne proizvodnje, poboljšanja životnog standarda poljoprivrednih proizvođača, sa posebnim akcentom na stvaranju povoljnijih uvjeta za rješavanje njihovog radno-pravnog statusa. To znači da su se Kantonalnim programom nastojale obuhvatiti poljoprivredne proizvodnje za koje Federalnim programom nije predviđena novčana podrška, kao i proizvodnje za koje su postavljene visoke proizvodne kvote po jedinici proizvodnje na federalnom nivou, a koje su od interesa za razvoj ukupne poljoprivredne proizvodnje na Kantonu. Imajući to u vidu, ukupno odobrena novčana podrška iz Budžeta Kantona za proizvodnje planirane Kantonalnim programom za 2019. godinu iznosila je 4.100.000,00 KM, a ukupan iznos ostvarenih novčanih podrški iznosi 4.117.511,99 KM. Uprkos nedovoljnom iznosu sredstava, Kantonalnim programom obuhvaćene su ne samo novčane podrške u sklopu mjera podrške proizvodnji, već i novčane podrške u sklopu mjera strukturne politike, kroz model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta podrški. Ovi modeli poticaja imaju veliki značaj u stvaranju uslova za povećanje obima i vrsta proizvodnji kao i zadržavanja stanovništva na selu. Gradske/općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede su Kantonalnom ministarstvu dostavile 2.199 rješenja o ostvarenju prava na novčanu podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu. Bitno je napomenuti da su svim korisnicima koji su ostvarili pravo na novčane podrške u 2019. godini isplaćeni odobreni iznosi, ta da za razliku od prethodnih godina nisu prenesene neisplaćene obaveze prema korisnicima za narednu godinu.

Ostale odluke
Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime finansijske podrške za pružanje pomoći migrantima koji prolaze kroz Tuzlanski kanton.
Odobreno je i 3.000,00 KM, udruženju „25 MAJ 95. KAPIJA" Tuzla na ime finansijske podrške za pomoć u obilasku porodica i sakupljanju dokumentacije, eksponata i ličnih stvari omladine ubijene na tuzlanskoj „Kapiji" kao i arhivske građe namijenjenih za muzejsku postavku u „Memorijalnom centru Kapija".
Za sufinansiranje organizacije utakmice košarkaške reprezentacije BiH sa košarkaškom reprezentacijom Grčke, u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koja će se održati 24. februara u Tuzli u SKPC „Mejdan" Vlada Tuzlanskog kantona danas je Sportskom savezu Tuzlanskog kantona odobrila 22.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona upoznala se danas sa Informacijom Ministarstva zdravstva o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2019. godinu. Obzirom na znatne razlike nabavnih cijena pojedine medicinske opreme, Vlada je današnjim zaključkom zatražila od nadležnih inspekcijskih službi Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrši kontrolu zakonitosti i osnovanosti provedenih procedura, potpisanih ugovora i utroška sredstava. Podsjećamo, radi se o realizaciji Ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme za 2019. godinu zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Ovaj Ugovor je potpisan 2016. godine, i previđa da Vlada u toku perioda 2016-2020. sufinansira nabavku opreme u ukupnom iznosu od 3,3 miliona KM. Realizacija ovog sporazuma je počela 2017. godine, tako da je i godina završetka investicionog ciklusa prolongirana do 2021. godine. Od ukupno predviđenog iznosa, Vlada Tuzlanskog kantona je za 2017, 2018. i 2019. godinu sufinansirala nabavku u ukupnoj vrijednosti od 2.100.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za tekuće transferi neprofitnim organizacijama za 2020. godinu. Ovim je odobreno 1.000.444,00 KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i 160.000,00 KM za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove, mrtvozorstvo.
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti zaštite ljudi i imovine na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini. Agencije većim dijelom pravilno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, te je među bitnijim činjenicama utvrđen uredan radno-pravni status pregledanih radnika i njihova psiho-fizička sposobnost, potvrđena ljekarskim uvjerenjima ovlaštenih ustanova. Također agencije vode računa o pravnom osnovu nabavljanja i držanja oružja. Zajednička slaba tačka agencija je nedovoljna urednost i efikasnost u oblasti kancelarijskog poslovanja, na što ukazuju često neažurne evidencije o službenim činjenicama i nedostavljanja ovom organu ugovora u propisanom roku. Također je primijećen čest prelazak uposlenika iz jedne agencije u drugu, što dovodi i do slučajeva smanjenja radnika ispod minimuma. Naglasak nadzora u 2019. godini bio je usmjeren ka osiguranju tačnosti i transparentnosti svih značajnijih podataka koje obraduju subjekti nadzora, koje bi imale za cilj uspostavu većeg stepena zakonitosti ukupnog poslovanja agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi. Što se tiče konkretnih subjekata nadzora u 2020. godini, u provom planu biće obuhvaćene kladionice, automat klubovi, mjenjačnice i mikrokreditne organizacije kao i ostala pravna lica, a što će preciznije biti utvrđeno Godišnjim programom rada inspektora za oblast zaštite ljudi i imovine za 2020. godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača za period januar – decembar 2019. godine. Na 7 ispitnih mjesta, na ispitu iz poznavanja propisa o bezbjednosati saobraćaja testirano je ukupno 9.455 kandidata od čega je 7.288 kandidata položilo ispit. Prosječna prolaznost na ispitu iz poznavanja propisa u izvještajnom periodu je iznosila 77% što je za 1% manje u odnosu na 2018. godinu. Ispitu iz poznavanja pružanja prve pomoći pristupio je 7.303 kandidata, a broj kandidata koji su položili ispit iz poznavanja saobraćajnih propisa manji je za oko 16% u odnosu na 2018.godinu. U istom periodu na 10 ispitnih mjesta, na ispitu iz upravljanja motornim vozilom ispitano je ukupno 13.390 kandidata od čega je 9.897 kandidata položilo a 3.493 kandidata nije položilo ispit. Prosječna prolaznost na ispitu iz upravljanja motornim vozilom u izvještajnom periodu je iznosila 74% te je za 4% veća u odnosu na 2018.godinu. U toku 2019.godine na javne pozive za stjecanje instruktorske dozvole ukupno je prijavljeno 25 kandidata od čega su 23 kandidata stekla instruktorsku dozvolu.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu nabavke zavjesa za učionice za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović" Srnice D. Gradačac, 1.000,00 KM je dodijelila Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina.
Vlada je danas donijela odluku kojom se odobrava prodaja pet putničkih motornih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove organa uprave. Radi se o vozilima WV Golf (IV), 1998. godište, dvije Škode Felicije 1999. i 2000. godište, Fiat Punto 2000. godište i Ford Fusion 2000. godište. Uprava je zadužena da putem ovlaštenih procjenitelja utvrdi stvarnu vrijednost vozila, kao i da utvrdi tekst javnog oglasa o prodaji službenih motornih vozila te listu sa utvrđenim vrijednostima vozila i tekst javnog oglasa dostavi Vladi TK na potvrđivanje.
Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.- 31.12.2019. godine, kao i Finansijski izvještaj Agencije za isti period. Također, usvojen je Program rada i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2020. godinu.
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke, te prigovor JU OŠ „Husino" Tuzla podnesen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju privremenog Školskog odbora JU OŠ „Husino" Tuzla odbila kao neosnovan.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također saglasnost je data i Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg" Tuzla za prijem radnika „Bibliotekar-pripravnik" u radni odnos na određeno vrijeme, do godinu dana i „Bibliotekar" u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova privremenih školskih odbora, kao i rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna