INFORMACIJA SA 12. VANREDNE SJEDNICE VLADE TK

KORAK KA SKRAĆENJU ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o dopunskim pravilima upravnog postupka koje vode organi uprave TK. Odlukom se bliže uređuju dopunska pravila postupanja, način rada, međusobna saradnja kantonalnih ministarstava i drugih organa uprave TK, rokovi za postupanje, kao i druga pitanja od značaja za provođenje upravnih postupaka koje vode organi uprave po zahtjevu stranke.


Vlada je donijela Odluku o uspostavi Registra upravnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona. Odlukom se uspostavlja Registar upravnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona, određuju nosioci aktivnosti za njegovu uspostavu, osnovna načela Registra, osnivanje i ustroj tijela nadležnog za vođenje registarskih postupaka, te druga pitanja od značaja za vođenje i održavanje Registra.
Vlada TK donijela je Pravilnik o vođenju i održavanju Registra upravnih postupaka koje vode kantonalni organi uprave i imenovala članove Koordinacionog tijela za vođenje Registra upravnih postupaka.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o ovlašćenju za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.
Vlada TK donijela je Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2013. godine. Fizički popis stalnih sredstava, sitnog inventara, auto guma i materijala, budžetski korisnici izvršit će do 31.12.2013. godine, a usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem do 10. januara 2014. godine.
Vlada je, također, donijela Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona.

 

UTVRĐENA OSNOVICA ZA NOVEMBAR I DECEMBAR

 

Vlada TK je utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za novembar i decembar 2013. godine u iznosu od 380,25 KM dok će naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za posljednja dva mjeseca 2013. godine biti 8,00 KM.
Vlada je donijela niz odluka o odobravanju sredstava za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava.
Kantonalna vlada donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 20.000,02 KM Fondaciji "Istina, pravda, pomirenje" Tuzla za 2013.godinu.
Vlada TK je, također, donijela niz odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.
Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu za projekat „Multimedijalna učionica", JU Gimnazija „Meša Selimović" Tuzla u iznosu 1.000,00 KM, dodijeljene od strane preduzeća ''Junuzović-Kopex'' d.o.o. Lukavac.
Vlada TK dala je saglasnost na predložene izmjene u Odluci o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period oktobar – decembar 2013. Odluka je donesena u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava kao pomoć vjerskim zajednicama i organizacijama i udruženjima TK kako bi se omogućila realizacija projekata s kojima su aplicirali. Također su potrebna dodatna sredstva po osnovu prevoza učenika osnovnih škola. Sredstva u ukupnom iznosu od 166.390,00 KM, raspoređena su tako što je za otplatu domaćih pozajmljivanja izdvojeno 80.000,00 KM, za organizacije i udruženja TK iznos je veći za 45.000,00 KM, kao pomoć vjerskim zajednicama povećan je iznos za 80.000,00 KM. Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima umanjene su za 45.000,00 KM kao i sredstva za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta-tekući transferi za 41.390,00 KM. Sredstva za prevoz učenika osnovnih škola povećana su za 41.390,00 KM.
Vlada TK dala je saglasnost na dopunu Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Riječ je o projektu toplifikacije grada Srebrenika.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini. Ovom Odlukom predviđene su izmjene tako da se iznos sredstava planiranih za nastavak uređenja regulacije rijeke Spreče u Lukavcu umanjuje za 350.000,00 KM, u skladu sa provedenom procedurom javne nabavke radova. Kada je u pitanju izgradnja mjesnih vodovoda u općinama na području TK planiran je iznos od 103.000,00 KM za sufinansiranje radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže u naselju Biberovo Polje, po zahtjevu Općine Gradačac.
Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna