Održana 31. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji. Prema ovoj odluci, dodatna novčana pomoć zaposlenoj majci porodilji iznosi razliku između 996,00 KM i iznosa naknade plaće utvrđenog prema rješenju centra za socijalni rad. Pravo na dodatnu novčanu pomoć pripada za dijete rođeno nakon 01.04.2022. godine i isto će se ostvarivati dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Također, utvrđeno je i da će dodatna novčana pomoć za nezaposlene majke porodilje iznositi 697,35 KM mjesečno, kao razlika između iznosa novčane pomoći za nezaposlene porodilje ostvarene prema odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 298,65 KM i prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine 996,00 KM. Pravo na ovaj oblik dodatne novčane pomoći će se ostvarivati dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.
Vlada je danas odobrila 100.000 KM JU Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u svrhu sufinansiranja izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave", te ovlastila Direkciju da u svrhu realizacije Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Muzeja preduzme potrebne radnje.
U okviru realizacije Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je odobrila 171.000,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite, na ime „Ulaganja u tuđa stalna sredstva za potrebe struktura civilne zaštite TK".
S obzirom na skori istek mandata trenutnim članovima, na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Policijski odbor, na mandat od dvije godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv