Održana 33. vanredna sjednica Vlade TK

Prema ranijim najavama iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Vlada je danas, na vanrednoj sjednici donijela odluke o visini dodatne novčane pomoći za nezaposlenu majku porodilju i visini dodatne novčane pomoći za zaposlenu majku porodilju. Ovim se nastavlja proces isplate naknada zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama u ukupnom iznosu od 996 KM mjesečno.

Vlada 26 01 2023Nastavak isplate naknada na račune majki, odnosno korisnika ovih naknada, očekuje se krajem februara, naveli su iz resornog ministarstva. Ovim Vlada TK ostaje vjerna svojoj intenciji da pomogne majkama porodiljama i na taj način pozitivno utiče na natalitet, unatoč zlonamjernim dezinformacijama da je ova naknada samo predizborni trik.
Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za januar 2023. godine.
U cilju realizacije sporazuma sa predstavnicima sindikata, Vlada je danas prihvatila tekst Anexa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Radi se o povećanju plaća svim zaposlenicima u ustanovama kulture u mjesečnom iznosu od po 90,00 KM neto.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv