Održana 2.vanredna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj 2. vanrednoj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period 1.4. - 30.6.2014 .godine. Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.4.-30.6.2014. godine izmijenjen je u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava u operativnom planu za boračke organizacije i udruženja radi realizacije sredstava u iznosu od 215.304,50 KM za period april - juni.

 

Opširnije...

Održana 1.vanredna sjednica Vlade TK

Mjere štednje za 2014.

Vlada Tuzlanskog kantona na na prvoj vanrednoj sjednici donijela je Zaključak o mjerama štednje za 2014. godinu. Mjere će biti primjenjivane u periodu od 1. maja do kraja ove godine. Razlog zbog kojeg se Vlada TK odlučila propisati kratkoročne mjere štednje kod budžetskih korisnika je stanje u Budžetu TK za 2014. godinu te akumulirani deficit. Cilj je ublažavanje hronične nelikvidnosti i omogućavanje izvršavanja osnovnih funkcija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Održana 5.redovna sjednica Vlade TK

Uspostava direktne komunikacije sa ministarstvima

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o mogućnostima i načinima implementacije zahtjeva Plenuma građanki i građana TK i Udruženja nezaposlenih lica. Izvještaj sadržava odgovore na zahtjeve koje je obradilo deset ministarstava u okviru svojih nadležnosti.

Opširnije...

Održana 4.redovna sjednica Vlade TK

Obaveze UKC prema dobavljačima 44 miliona KM 

 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za period 1.1. – 31.12.2013. godine. Prema Izvještaju tokom protekle godine ukupno urađeno je 3.197.745 pregleda i usluga što je za 3,4% više u odnosu na isti period prethodne godine. Hospitalizirano je 45.779 bolesnika, prosječna dužina liječenja ostvarena je u trajanju od 6,92 dana, ukupno je izvršeno 24.666 različitih operacija.

Opširnije...

Održana 3.redovna sjednica Vlade TK

Jedinica interne revizije u Službi za zapošljavanje

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Razlozi za izmjene i dopune navedenog Zakona su u činjenici da je djelatnost Službe neophodno uskladiti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010. te da je Služba procjenila da je zbog ušteda sredstava neophodno smanjiti broj članova Upravnog odbora Službe sa pet na tri člana. Zakonom o ustanovama propisano je da Upravni odbor ustanove ima najmanje tri, a najviše devet članova.

Opširnije...

Održana 2. redovna sjednica Vlade TK

Definisani izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o poticajima za zapošljavanje, pokretanje proizvodnje u privrednim subjektima i socijalnom zbrinjavanju lica koja su ostala bez posla. Zakon je proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona za razmatranje i donošenje po hitnom postupku. 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna