Održana 63. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Tretman za osobe sa autizmom i preko ljetnog raspusta

 

Vlada je dala saglasnost JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, za organizovanje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u period 1.7.2019-16.8.2019. godine. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu planirana su sredstva potrebna za angažovanje zaposlenika za realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom.

Opširnije...

Održana 62. redovna sjednica Vlade TK

Smanjenje broja krivičnih djela u 2018. godini

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prema Informaciji, stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 4,67% u odnosu na 2017. godinu i smanjenje broja podnesenih izvještaja tužilaštvima za 1,54%.

Opširnije...

Održana 61. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

U 2018. zabilježen rast broja turista

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Prema Informaciji u protekloj godini zadržan je trend rasta broja turista u odnosu na 2017. godinu.

Opširnije...

Održana 60. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćen izvještaj Budžeta TK za prvi kvartal '19.

 

Vlada je danas prihvatila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.03.2019. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period. Iz Izvještaja je vidljivo da su u prvom kvartalu ove godine ostvareni prihodi, primici i finansiranje u iznosu od 82.029.301 KM, što je za 4.684.708 KM više nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine. Ovo povećanje najvećim se dijelom odnosi na povećanje prihoda od poreza.

Opširnije...

Održana 59. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Trend porasta broja posjetilaca Zaštićenom pejzažu „Konjuh"

 

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" za 2018. godinu. Osim svojih redovnih poslova, tokom 2018. godine Uprava i uposlenici ove javne ustanove realizirali su nekoliko značajnih projekata koji su prepoznati i za koje su sredstva osigurali i drugi domaći i međunarodni fondovi.

Opširnije...

Održana 58. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uspješna godina iza Radio televizije Tuzlanskog kantona

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, Odbora za reviziju i vanjskog revizora. Poslovanje i rad Televizije u 2018. godini obilježio je nastavak stabilizacije i sanacije preduzeća koji je započet 2016. godine. Poslovanje se odvijalo u prostoru između komercijalizacije programskih sadržaja i obaveza JP RTVTK za informisanjem i educiranjem građana.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna