Održana 54. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uređen postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru


Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Radi se o podzakonskom, provedbenom aktu kojim se propisuje postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Tuzlanskog kantona, grada ili općine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina, učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako drugim propisima drugačije nije određeno.

Opširnije...

Održana 28. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila svoje amandmane na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Opširnije...

Održana 53. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Prihvaćen Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla


Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period januar – decembar 2018. godine. Kada je finansijsko poslovanje u pitanju bitno je istaknuti da je UKC Tuzla već treću godinu zaredom nastavio trend pozitivnog poslovanja, te i 2018. godinu okončao sa dobiti u iznosu od 416.540,43 KM.

Opširnije...

Održana 52. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada


Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini. Ukupno planirana sredstva za ulaganje u oblast vodoprivrede u 2018. godini, planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu iznosila su 10.501.172,00 KM, a sastoje se od 4.568.250,00 KM planiranih prihoda u tekućoj godini i prenesenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 5.932.922,00 KM.

Opširnije...

Održana 51. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Utvrđen prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

 

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Prihodi, primici i finansiranje u budžetu Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, kao i rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 405.403.337 KM.

Opširnije...

Održana 50. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Aktivnosti Tima za sprječavanje korupcije na području TK


Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila Izvještaj o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016 - 2019 za 2018.godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna