Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM, JAVNIH KUHINJA I SIGURNIH KUĆA U FEDERACIJI BIH ZA 2024. GODINU

02.02.2024

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za finansiranje projekata udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu. Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz jedne od tri oblasti i to:

  1. zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija,
  2. smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće) i
  3. rad javnih kuhinja.

LINK POZIVA:

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM, JAVNIH KUHINJA I SIGURNIH KUĆA U FEDERACIJI BIH ZA 2024. GODINU