Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

PEDAGOŠKI ZAVOD


Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
e-mail: pztz@pztz.ba
web stranica: www.pztz.ba 

Pedagoški zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;
 • stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova;
 • organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informa-cionog sistema na području Kantona;
 • izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti, praćenje, analiziranje i unaprijeđivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja;
 • organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • organizovanje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola;
 • rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Stručno vijeće Pedagoškog zavoda

Stručno vijeće sačinjavaju direktor i stručni nadzornici.

Problematika koju razmatra Stručno vijeće kao stručni organ Zavoda odnosi se na:

 • utvrđivanje prijedloga koncepcije obrazovno-odgojnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za predškolske, osnovne, srednje škole i domove učenika,
 • razmatranje ostvarivanja stručno-pedagoškog nadzora nad organzacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova,
 • organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona,
 • praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,
 • organiziranje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama,
 • organiziranje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola,
 • rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja.


Stručno vijeće predlaže direktoru izbor koordinatora iz reda stručnih nadzornika za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou zavoda.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

AP
Obrazac
PZ.1
Polaganje stručnog ispita za nastavnike i stručne saradnike u predškoskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama
PZ.2
Uvjerenje i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
PZ.3
Odobravanje imenovanja mentora za pripravnike/volontere

Najave