Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JP RTV TK

Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

14.06.2024

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj:  11/1-30-011973-1/24 od 24/05/2024. godine, objavljuje se

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na određeno vrijeme

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

1. Novinar, jedan izvršilac, 12 (dvanaest) mjeseci
2. Spremačica - kafe kuharica, 12 (dvanaest) mjeseci

LINK KONKURSA:
Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme