Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo zdravstva

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 29.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA POČETKOM U 16 SATI

20.02.2024

 

KANDIDATI KOJI POLAŽU STRUČNI ISPIT 29.02.2024. GODINE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA SA  POČETKOM U  16 SATI

 

(Ministarstvo zdravstva se nalazi u prostorijama Rudarskog instituta u Tuzli a kandidati su dužni doći sat vremena ranije i sa sobom imati ličnu kartu)

                                                                                     (kandidati trebaju doći u 15 h)

 

GRUPA  1 -MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

 1.  ISLAMOVIĆ  ELMA
 2. MANDŽUKIĆ  ARNELA
 3. BEKTIĆ  DŽEVAD
 4. BEŠIROVIĆ  ENISA
 5. JAHIĆ  BELMA
 6. SMAJLOVIĆ  DINO
 7. MUŠIĆ  AMRA
 8. SELIMBAŠIĆ  EMINA
 9. BUNDIĆ  ELMA
 10. SALIHOVIĆ  ELMA
 11. HODŽIĆ  FATIMA
 12. LOZNICA  EMIR
 13. DŽIZIĆ  DŽENAN
 14. TURSUNOVIĆ  MEVLIJA
 15. MUSTAFIĆ  BELMA

ZUBNI TEHNIČAR:

 1. PIRAGIĆ  SADIJA
 2. SAKIĆ  EMRAH

FARMACEUTSKI  TEHNIČAR:

 1. DURAKOVIĆ  MERISA
 2. HODŽIĆ  AMINA

FIZIOTERAPEUTSKI  TEHNIČAR:

 1. HODŽIĆ  DALILA